Ginčų dėl draudimo sutarties vykdymo pagrįstumo ir priežastingumo tyrimas remiantis Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktika

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ginčų dėl draudimo sutarties vykdymo pagrįstumo ir priežastingumo tyrimas remiantis Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktika
In the Journal:
Keywords:
LT
Draudimas; Draudimas, draudimo sutartys; Draudimo sutartis; Draudimo teisė; Ginčai dėl draudimo sutarčių; Gyvybės draudimas; Teismo praktika; Turto draudimas
EN
Asset insurance; Insurance; Insurance contract; Insurance law; Insurance, insurance contracts, disputes over insurance contracts; Life insurance; Precedent law
Summary / Abstract:

LTDraudimas vis labiau skverbiasi į kiekvieno iš mūsų gyvenimą. Nors jis atsirado Romos klestėjimo laikais, tačiau panašu, jog jam nėra plėtimosi ribų. Draudimas apima daugelį sričių: žmonių gyvybes, jų turtą ir daugelį kitų gyvenimo sričių, kuriose yra galima rizika. Mums, kaip teisininkams, tai labai plati ir svarbi tema, todėl yra būtina suvokti teisinį draudimo aspektą. Probleminis klausimas: ar pagrįstos ginčų dėl draudimo sutarčių vykdymo priežastys? Darbo objektas - draudimo sutartis. Darbo tikslas - atskleisti draudimo sutarčių teisinio reglamentavimo ypatumus sąlytyje su ginčų dėl jų vykdymo priežastingumu ir pagrįstumu. Darbo uždaviniai: 1. Išanalizuoti draudimo sutarties sampratą. 2. Išskirti iš draudimo sutarties kylančias šalių pareigas ir teises. 3. Išsiaiškinti ginčų dėl draudimo sutarčių vykdymo pagrįstumą. Darbo metodai: 1. Mokslinės literatūros turinio analizė. 2. Teisės aktų turinio analizė. 3. Teismo aktų turinio analizė. Praktinė šio darbo reikšmė yra ta, kad tyrimo rezultatai susieja draudimo sutarčių teisinio reglamentavimo imperatyvus ir dispozityvus su ginčų, kylančių dėl jų vykdymo, priežastingumu ir pagrįstumu. Darbe vadovautasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Aukščiausio Teismo praktika, J. Čepinskio, D. Raškiniaus (2005), J. Galginaičio, R. Stankevičiaus (2005) darbais bei kitais šaltiniais. Praktinėje darbo dalyje atsitiktinės atrankos principu išanalizuota keturiolika Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutarčių, siekiant atskleisti draudimo sutarčių vykdymo priežastingumą bei pagrįstumą. Pagrindiniu darbo trūkumu galima įvardyti išanalizuotų bylų kiekį (9), bet tai nė kiek nemenkina išvadų ir rekomendacijų sąsajų su draudimo sutarčių teisiniu reglamentavimu ir ginčų dėl jų vykdymo priežastingumu ir pagrįstumu. [Iš Įvado]

ISSN:
2029-1752
Subject Area:
Related Publications:
Draudimo teisė / Juozas Galginaitis, Rimantas Stankevičius. Vilnius : Teisės institutas, K. Jovaišo personalinė įmonė, 2005. 852 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23743
Updated:
2018-10-26 14:00:26
Metrics:
Views: 1