Sertifikavimo ženklas kaip elektroninės komercijos kokybės ir patikimumo indikatorius

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sertifikavimo ženklas kaip elektroninės komercijos kokybės ir patikimumo indikatorius
Alternative Title:
Certification label as an indication of e-commerce quality and credibility
In the Journal:
Verslo ir teisės aktualijos [Current issues of business and law]. 2009, t. 4, p. 55-71
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Atitikties ženklas; Elektroninė komercija; Kokybė; Pasitikėjimas; Patikimumas; Sertifikavimas; Sertifikavimo sistema; Sertifikavimo ženklas; Certification; Certification label; Certification mark; Certification system; Confidence; Conformity mark; Credibility; E-commerce; Quality; Reliability; Trust.
Keywords:
LT
Atitikties ženklas; Elektroninė komercija; Kokybė / Quality; Pasitikėjimas; Patikimumas; Sertifikavimas; Sertifikavimo sistema; Sertifikavimo ženklas.
EN
Certification label; Certification mark; Certification system; Certification; Confidence; Conformity mark; Credibility; E-commerce; Quality; Reliability; Trust.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje apibendrinta pasaulinė prekių ir paslaugų sertifikavimo sistema bei analizuojami pasitikėjimą verslo subjektu keliantys veiksniai, detaliau gilinantis į sertifikavimo ypatumus ir atitikties ženklus. Pateikiamas šiuo metu naudojamų elektroninės komercijos sertifikavimo ženklų, jų populiarumo ir taikymo ypatumų sugretinimas bei įvertinimas. Vertindami sertifikavimo proceso ir jo rezultatų įtaką elektroninės komercijos organizavimui, straipsnio autoriai įžvelgia šios veiklos teigiamą poveikį tiek vartotojų objektyvesniam pasirinkimui, tiek ir e-pardavimų augimui. Darbe identifikuojama pagrindinė šios veiklos probleminės sritis - pernelyg plati egzistuojančių ženklų įvairovė. Nepakankamas jų atpažįstamumas tarp vartotojų gali sąlygoti sertifikavimo potencialo panaudojimo ribotumą, kadangi nepaisant to, kad analizuojami sertifikavimo ženklai užtikrina sistemos patikimumą, tačiau jie kol kas daro menką įtaką vartotojo pasitikėjimui elektronine komercija. Kita spręstina problema - pačios sertifikavimo įstaigos patikimumas. Siekiant išspręsti identifikuotas problemas Europos Sąjungos ir visos Europos ekonominės erdvės (EEE) mastu, straipsnio autoriai siūlo sukurti suderintą ir bendrai tarp ES bei EEE šalių pripažįstamą sertifikavimo tvarką ir bendrą atitikties ženklą bei įvesti įstaigų, kurioms suteikiama teisė sertifikuoti elektroninės komercijos sistemas, vienodą akreditavimo sistemą.

ENThis article reviews the global certification system of goods and services and analyses factors encouraging trust in business entities through a detailed analysis of certification and conformity marks. A comparison and assessment of the currently used electronic commerce certification marks, their popularity and application peculiarities are presented. When assessing the process of certification and the impact the results of this process have on the organisation of electronic commerce, the authors of the article see the positive impact these activities have on consumers’ objective selection as well as on the growth of e-commerce. The work also highlights the key problematic issues of this activity, i.e. excessive variety of existing marks. The fact that it is too complicated for consumers to recognise all these marks may determine the limited use of the opportunities certification provides, since, despite the fact that the analysed certification marks assure the reliability of the system, they still have insufficient impact on consumers’ trust in electronic commerce. Another problem striving for solution is the reliability of the certification institution itself. Seeking to solve the identified problems on the level of the European Union and European Economic Area, the authors of the article offer to develop a certification procedure and a common conformity mark agreed upon between and recognised by the states of the EU and EEA, and introduce a universal accreditation system for all institutions entitled to certify systems of electronic commerce.

ISSN:
1822-9530
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23713
Updated:
2013-04-28 20:21:05
Metrics:
Views: 21
Export: