Moters karjeros problema Lietuvos kariuomenėje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Moters karjeros problema Lietuvos kariuomenėje
Alternative Title:
Women's career problem in the Lithuanian army
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2005, Nr. 12, p. 119-125
Keywords:
LT
Kariuomenė / Army; Karjera / Career; Moterys / Women; Socialinės teisės / Social rights.
Summary / Abstract:

LTLyčių lygybė traktuojama kaip vienas iš pagrindinių demokratijos principų, grindžiamas lygiomis teisėmis, atsakomybe, galimybėmis visose gyvenimo srityse. Tarnyba kariuomenėje – viena iš tų sričių, kuri ilgą laioką buvo neprieinama Lietuvos moterims. Lygios moeterų ir vyrų teisės įtvritintos daugelyje Lietuvos Respublikos įstatymų, tačiau jų realybė priklauso nuo praktiško šių teisių įgyvendinimo. Straipsnyje nagrinėjamos realios moters galimybės siekti karjeros ir priežastys, kliudančioa praktiškai realizuoti šias galimybes Lietuvos kariuomenėje. Pagrindinės sąvokos: moters karjera, lyčių lygybė, gebėjimai konkuruoti, moteris karininkė. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kariuomenė; Moterys; Karjera; Lyčių lygybė.

ENGender equality – one of the main principles of democracy – is based on equal rights, duties, and opportunities in all areas of life. Military service is one of the areas which have not been accessible to the Lithuanian women for quite a long time. Equal rights of women and men have been affirmed in most of the laws of the Republic of Lithuania; however, their reality depends on the realisation of these rights in practice. Te article examines the actual opportunities for a woman to seek a career in the military and the reasons that obstruct the realisation of these opportunities in practice.

ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Moterų karių karjera Lietuvos kariuomenėje: moterų puskarininkių nuomonė / Deimantas Pleskys, Jūratė Guščinskienė. Viešoji politika ir administravimas. 2021, t. 20, Nr. 3, p. 351-367.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2369
Updated:
2018-12-17 11:36:14
Metrics:
Views: 28    Downloads: 5
Export: