Svajonių fabrikai? : Industrializacijos palikimas Baltijos jūros regione (1945-1990 m.) kultūros istorijos požiūriu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Svajonių fabrikai?: Industrializacijos palikimas Baltijos jūros regione (1945-1990 m.) kultūros istorijos požiūriu
Alternative Title:
Dream factories and the legacy of industrialization in the Baltic sea region (1945-1990) from the viewpoint of cultural history
In the Journal:
Darbai ir dienos [Deeds and Days]. 2009, t. 52, p. 141-158
Keywords:
LT
1945-1990 m. industrializacija; Baltijos regionas; Industrinis palikimas; Indutrializacija; Modernizacija; Pramonės paveldas; Sovietmečio Lietuva.
EN
Baltic region; Industrial heritage; Industrialization; Industrialization in 1945-1990; Modernity; Modernization; Soviet Lithuania; The heritage of industrialization.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama XX amžiaus antrosios pusės industrializacija ir su ja susijusi modernizacija pokario Europoje bei sovietinėje Lietuvoje. Teigiama, kad nepaisant ideologinių skirtumų, ne tik gerovės valstybių. bet ir socialistinių respublikų kūrimo ekonominiu pagrindu tapo industrializacija. Straipsnyje remiamasi bendros septynių šalių muziejininkų parengtos kilnojamosios parodos „Svajonių fabrikai. Pramonė ir modernizmas Baltijos jūros regione 1945–1990 metais“ apibendrinimu. Estijos, Suomijos, Norvegijos, Švedijos, Latvijos, Danijos ir Lietuvos parodos „herojai“ – respondentai savo darbininkiškąjį gyvenimo kelią turėjo pasakoti laikydamiesi bendros šešių temų metodikos, kuri atskleidė jų kasdienio gyvenimo ritmą. Lietuvos svajones apie krašto modernizaciją reprezentavo elektrifikacija ir stambiausia 1960 metų industrinė statyba – Lietuvos elektrinė ir greta iškilęs naujas socialistinis miestas Elektrėnai. Visose tirtose šalyse žmonės kėlėsi gyventi iš kaimų į sparčiai augančius miestus, buvo industrializuojama ir urbanizuojama periferija, pramonės įmonės augo ir stambėjo, kaip ir gyvenamieji daugiabučiai, mokyklos, ligoninės ir prekybos centrai. Industrializaciją lydėjo statybos darbų reguliavimas, vartojimo prekių gamybos bei prekybos ribojimas. Daroma išvada, kad europiniame nagrinėjamo laikotarpio kontekste Lietuvą geriausiai reprezentuoja Elektrėnai kaip kompleksinis, autentiškas ir pilnai išlikęs sovietmečio industrializacijos objektas, išryškinantis gigantomaniją, tikėjimą mokslu ir progresu, visų gyvenimo sferų kolektyvizaciją.

ENThe paper examines the industrialisation of the Soviet Lithuania and the related modernisation in the post-war Europe and Soviet Lithuania. The author claims that, regardless of ideological differences, industrialisation became the economic basis for the establishment of welfare states as well as socialistic republics. The article is based on the summary of a travelling exhibition “Dream Factories. Industry and Modernism in the Nordic and Baltic countries in 1945–1990”, organised by museum workers of the seven countries. The “heroes”, i.e. respondents, from Estonia, Finland, Norway, Sweden, Latvia, Denmark and Lithuania had to tell about their working life by adhering to the common methodology of the six themes, which revealed the rhythm of their everyday life. Lithuania’s dream about the modernisation of the region was represented by the electrification and the major industrial construction of 1960 – the nuclear power plan and the newly emerged socialistic city Elektrėnai. In all the analysed countries people moved from villages to rapidly growing cities, peripheries were industrialised and urbanised, industry companies were growing along with multi-apartment blocks, schools, hospitals and supermarkets. Industrialisation was accompanied by regulation of construction works, restriction of production of and trade in commodities. The author concludes that within the European context of the analysed period, Lithuania is best represented by Elektrėnai as a complex, authentic and fully preserved object of the Soviet industrialisation, which is peculiar for its gigantomania, belief in science and progress, and collectivisation of all fields of life.

ISSN:
1392-0588; 2335-8769
Related Publications:
Lietuvos miesto studijos: ką jos mums pasakoja ir ką nutyli apie Vilnių? / Tadas Šarūnas. Sociologija. Mintis ir veiksmas. 2019, Nr. 2 (45), p. 84-107.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23142
Updated:
2019-03-15 23:01:33
Metrics:
Views: 36    Downloads: 32
Export: