Mokesčių konstitucinė doktrina : kai kurios formavimosi problemos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokesčių konstitucinė doktrina: kai kurios formavimosi problemos
Alternative Title:
Constitutional doctrine of taxes: some problems of its development
In the Journal:
Socialinių mokslų studijos [Societal Studies]. 2009, Nr. 3, p. 25-51
Keywords:
LT
Konstitucija; Konstitucinis Teismas; Mokesčiai; Mokesčių konstitucinė doktrina; Seimo įgaliojimai nustatant mokesčius.
EN
Taxes; The Constitution; The Constitutional Court; The constitutional doctrine of taxes; The powers of the Seimas in establishing taxes.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje atskleidžiama Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje suformuota mokesčių konstitucinė doktrina, nagrinėjami šios doktrinos probleminiai aspektai. Tyrinėjama, kaip Konstitucinis Teismas aiškina Konstitucijos 127 straipsnio 3 dalies nuostatos „mokesčius, kitas įmokas į biudžetus ir rinkliavas nustato įstatymai“ turinį; parodoma, kaip Konstitucinio Teismo nutarimuose šios konstitucinės nuostatos samprata laipsniškai keičiasi, kaip Konstitucinis Teismas koreguoja savo ankstesniuose nutarimuose suformuluotą mokesčių konstitucinę doktriną. Detaliai analizuojami Konstitucinio Teismo nutarimuose pateikti argumentai, kuriais jis rėmėsi konstatuodamas atitinkamų įstatymų ir Vyriausybės nutarimų nuostatų prieštaravimą arba neprieštaravimą Konstitucijai, pateikiamas kritinis kai kurių Konstitucinio Teismo nutarimų vadinamosiose mokesčių bylose vertinimas. [Iš leidinio]

ENAn article reveals a constitutional taxing doctrine that was formed in the jurisprudence of the Constitutional Court and analyses its topical issues. It is analysed how the Constitutional Court explains Article 127(3) of the Constitution “taxes, other fees to the budget and charges are determined by law”; the article presents the gradual change of the concept of the constitutional provision and the reaction of the Constitutional Court to the constitutional taxing doctrine that was provided in its earlier decisions. The arguments provided in the decisions of the Constitutional Court that were used to explain the compliance or non-compliance of some corresponding laws and Governmental decisions to the Constitution are analysed in detail. A critical evaluation of some decisions of the Constitutional Court in the so-called tax cases is given.

ISSN:
2029-2236; 2029-2244
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23132
Updated:
2018-12-17 12:34:04
Metrics:
Views: 9    Downloads: 3
Export: