Lietuviai ateitininkai pokario išeivijoje : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuviai ateitininkai pokario išeivijoje: recenzija
In the Journal:
Istorija [History]. 2009, Nr. 75, p. 63-66
Recenzuojama knyga: Idealų vedami : ateitininkai išeivijoje XX amžiaus 5-7 dešimtmečiais Vilnius : Versus aureus, 2008. 336 p.
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Ateitininkai išeivijoje; Ateitininkai, lietuvių išeivija, emigracijos istorija, Ilona Bučinskytė, JAV lietuviai; Ateitininkų federacija; Išeivija; Lietuviai ateitininkai; Lietuvių emigracija; „Santaros“ organizacija; „Šviesos“ organizacija; Emigration; Lithuanian Catholic federation of Ateitis; Lithuanian emigration; Organisation Ateitininkai, Lithuanian diaspora, emigration history, Ilona Bucinskytė, Lithuanian emigrants in the USA; Organization of Santara; Organization of Šviesa.
Keywords:
LT
Ilona Bučinskytė. Idealų vedami : ateitininkai išeivijoje XX amžiaus 5-7 dešimtmečiais.
Summary / Abstract:

LTRecenzuojama Ilonos Bučinskytės knyga „Idealų vedami: ateitininkai išeivijoje XX amžiaus 5–7 dešimtmečiais“. (Vilnius, 2008). Knyga skirta katalikiškai Ateitininkų federacijos veiklai užsienyje. Ją autorė parengė 2006 m. Kaune apgintos savo disertacijos pagrindu. Rengiant knygą disertacijos tekstas buvo papildytas iliustracijomis, dažniau minimų asmenų trumpų biografijų sąrašu ir angliška santrauka. Be įvado knygą sudaro keturios skirtingos apimties dalys. Knygos išskirtinumas – nėra priedų, kuriuose būtų pateikti panaudotų svarbių dokumentų ar jų ištraukų tekstai. Tai paaiškinama tuo, kad I. Bučinskytė dar prieš publikuodama disertaciją sudarė ir išleido specialų dokumentų rinkinį, skirtą nagrinėjamai temai. Tačiau bent kelis dokumentus, anot recenzijos autoriaus, buvo galima pateikti ir knygoje, nes tai būtų pagyvinę jos tekstą. Autorė pagiriama už logišką medžiagos dėstymą, gausiai naudojamus šaltinius ir mokslinius tyrinėjimus, taikomą interviu metodą. Aptardamas atliktą tyrimą recenzijos autorius akcentuoja, kad ateitininkų organizacijos raida bei struktūros formavimasis buvo atskleisti nuosekliai ir detaliai, tačiau pažymi, kad I. Bučinskytei sunkiai sekėsi atskleisti ateitininkų poziciją dėl lietuvių išeivijos gyvenimo. Be to, ji kritikuojama dėl pasirinktos išeivijos istorijos periodizacijos. Nepaisant išsakytų pastabų, recenzijos autorius knygą įvertina kaip svarų indėlį į lietuvių istoriografiją ir tvirtą pamatą ateitininkų išeivijos istorijai. Knyga, anot jo, sudomins plačius Lietuvos visuomenės sluoksnius.

ISSN:
1392-0456; 2029-7181
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23109
Updated:
2018-12-17 12:33:57
Metrics:
Views: 19    Downloads: 4
Export: