Ar pakankamai pagrįsta korupcijos Lietuvoje tyrimų metodologija?

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ar pakankamai pagrįsta korupcijos Lietuvoje tyrimų metodologija?
Alternative Title:
Is the methodology for investigating corruption in Lithuania well enough developed?
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2005, Nr. 14, p. 115-122
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Kriminalistika. Kriminologija / Criminology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje mokslo metodologijos požiūriu detaliai išanalizuotas „Transparency International“ Lietuvos skyriaus (TILS) tyrimas „Vilniaus korupcijos žemėlapis“. Pradžioje analizuojama respondentų nuomonės apie korupciją tyrimo vertė ir tyrimo rezultatų interpretavimas. „Vilniaus korupcijos žemėlapyje“ gana plačiai yra fiksuojama visuomenės nuomonė apie korupcijos paplitimą ir jos mastą. Ši nuomonė yra kedenama ir aptariama fragmentiškuose ir perdėm empiriškuose komentaruose, dažnai tendencingai, griežtai neskiriant nuomonės vertinimų nuo fakto vertinimų. Tai sudaro prielaidas demonizuoti korupcijos reiškinį. Straipsnyje įrodoma, kad korupcijos tyrėjai tirdami visuomenės nuomonės apie korupciją reiškinį, jį linkę interpretuoti kaip korupcijos fakto tyrimą, kas nėra adekvatu. Antrame skirsnyje pateikiami konkretūs iš tyrimo sekantys įrodymai, kad tyrime esama jį falsifikuojančių teiginių. Realūs faktai falsifikuoja pateikiamus korupcijos patirties rezultatus. Trečiajame skirsnyje analizuojami korupcijos indekso apskaičiavimo defektai ir yra įrodoma, kad tyrime korupcijos indeksas nėra apskaičiuojamas. Bet geriausiu atveju yra apskaičiuojamas korupcijos patirties „turėjimo“ indeksas. Straipsnis užbaigiamas korupcijos tyrimų metodikos netikslumų analize (klausimų formuluočių, perdėtos klausimų gausos, statistinio patikimumo ir pan.). Tyrime apstu paviršutiniškumo, atmestino ir atsainaus mokslinio darbo žymių. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Korupcija; Metodologija; "Transparency International".

ENThe article looks at the methodology employed in Transparency International Lithuanian branch’s study “Map of corruption in Vilnius”. It begins with an analysis of the value of studying respondents’ opinions about corruption, and the interpretation of the results of such research. In the “Map of corruption in Vilnius”, respondents’ opinions about the extent of corruption and its scale are widely quoted. These opinions are bandied about and discussed fragmentally in overly empirical commentaries, often tendentiously, without separating opinions from facts. This provides a basis for demonising the phenomenon of corruption. This article points out that corruption investigators studying public opinion about corruption tend to interpret the opinions as equalling facts, which is unacceptable. The second chapter gives concrete demonstrations that the research data contains false claims. The real facts of the matter give the lie to the results of the research. The third chapter analyses defects in the calculation of the corruption index and demonstrates that in the study the index of real corruption is not in fact calculated. At best, what is calculated is an index based on claimed “experience” of corruption. The article concludes with an analysis of inaccuracies in the methodology employed in TI’s study of corruption (formulation of questions to respondents, excess of questions, statistical reliability). It is claimed that the TI study reeks of superficiality, carelessness and perfunctoriness. [From the publication]

ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Korupcijos sklaidos formos Lietuvoje: tarp sovietinio palikimo ir rinkos padiktuoto pragmatizmo / Jolanta Palidauskaitė. Viešoji politika ir administravimas. 2006, Nr. 18, p. 57-72.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2309
Updated:
2018-12-20 23:05:27
Metrics:
Views: 21    Downloads: 3
Export: