Klasterių kūrimas - regionų plėtrą veiksmingiausiai spartinantis veiksnys

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Klasterių kūrimas - regionų plėtrą veiksmingiausiai spartinantis veiksnys
Alternative Title:
Clusterizations the most promoting factor of regional development
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2005, Nr. 12, p. 111-118
Keywords:
LT
Akmenė; Šiauliai. Šiaulių kraštas (Šiauliai region); Lietuva (Lithuania).
Summary / Abstract:

LTNors smulkiojo ir vidutinio verslo sektorius šalyje turi konkurencinių pranašumų dėl pigesnių išteklių ir lankstesnių gebėjimų įgyvendinti individualius užsakymus, tačiau produktyvumo lygis vis dar per mažas, per mažai dėmesio skiriama inovacijoms ir taikomiesiems tyrimams. Technologinėms inovacijoms atsirasti reikia adekvačios infrastruktūros. Būtent kuriant klasterius ir sudaromos naujos skatinančios sąlygos, lemiančios naujovių bazę netgi nacionaliniu mastu. Didžiausias ekonominis augimas klasteryje pasiekiamas dėl trijų priežasčių: pirma, jis padidina našumą, suteikdamas priėjimus prie specializuotų inovacijų, technologijų, produktų ar darbuotojų, įskaitant ir informaciją, institucijas, paslaugas, o svarbiausia – papildomas vertės grandinės paslaugas ir gaminius. Antra, skleisdamas technologines žinias ir patirtį, klasteris žymiai padidina inovacijų diegimo galimybes tose pačiose įmonėse. Trečia, klasteris skatina naujų įmonių kūrimąsi, kai vakarykščiai eiliniai darbuotojai naujose įmonėse tampa antrepreneriais. Tyrimai parodė, kad stipriausią poveikį sėkmingai klasterio plėtrai turi „sėkmės veiksniai“. Vienu iš sėkmingų praktinių pavyzdžių tampa Naujoje Akmenėje kuriama pramoninė zona, į kurią įsijungs ir vietinės, ir kitų regionų įmonės, o taip pat Šiaulių universitetas bei kitos mokslo ir technologinės organizacijos. Pramoninė zona neabejotinai turės didelį poveikį visam Šiaulių regionui. Klasteriai ypač skatina naujų įmonių, naujų darbo vietų, naujų technologijų ir inovacijų kūrimąsi, todėl pelnytai laikomi veiksmingiausiu regionų plėtrą spartinančiu veiksniu. [Iš leidinio]

ENIndustry clusters have become the most effective factor of economic development policy in many regions of EU. Even the most diversified regions arc home to industries that, because of historical accident, targeted recruitment, or other local peculiarities, arc found in higher concentrations than in other places. Why arc some regions better able to develop and support innovative and competitive clusters and become more prosperous than other? What potential do cluster-based strategies hold for less favored regions than have had less success in attracting and keeping good jobs and talented people? Arc there ways that these regions can find the assets to rejuvenate existing clusters or build foundations for new ones thus improving their economics? The answers arc summarized in the paper. [From the publication]

ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2308
Updated:
2018-12-17 11:36:07
Metrics:
Views: 27    Downloads: 1
Export: