Cohesion and competitivenes of regions in Lithuania

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Cohesion and competitivenes of regions in Lithuania
Alternative Title:
Lietuvos regionų sanglauda ir konkurencingumas
In the Journal:
Intelektinė ekonomika. 2008, Nr. 1(3), p. 41-50
Keywords:
LT
Regionai; Sanglauda; Konkurencingumas; Konkurenciniai pranašumai.
EN
Regions; Cohesion; Competitiveness; Comparative advantages.
Summary / Abstract:

LTPastaruoju metu mokslininkai ir praktikai nemažai dėmesio skyrė valstybių, regionų ir miestų konkurencingumui. Mums, norintiems išgyventi veikiant naujai globalių rinkų ir naujosios informacinės (arba žinių) ekonomikos didėjančiai konkurencijai, buvo sakoma: lieka viena išeitis - būti konkurencingiems. Susirūpinimas konkurencingumu greitai išryškėjo ir diskusijose apie regionines, miestų ir vietos politikos priemones. Regionų plėtros procesuose ne mažiau svarbūs yra regionų ekonominės ir socialinės sanglaudos klausimai. Straipsnyje analizuojama, kiek regioninės politikos ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos priemonės prisideda prie teritorinės sanglaudos ir tolesnių Lietuvos regionų konkurencinių pranašumų stiprinimo. Rezultatai rodo, kad didesnės investicijos skiriamos vietinei infrastruktūrai nei žmogiškajam kapitalui ir žinių ekonomikai vystyti. Greitesnė plėtra pastebima jau ir taip sėkmingiau augančiuose regionuose. Tuo pat metu veikiant aglomeracijų ekonomikos procesams pastebima tolesnė didelių pajamų ekonominių veiklų koncentracija miestuose. Tai perspėjantis ženklas, kad tokiomis sąlygomis regionų sanglaudai skiriamos lėšos gali sukelti tolesnį regioninių skirtumų didėjimą. Mažiau išvystytiems regionams regioninės politikos priemonės turi padėti sutelkti vietinius išteklius, sukurti svarbiausius infrastruktūros, žmogiškojo, socialinio bei fizinio kapitalo išteklius, kurie leistų užsitikrinti būsimus vietos konkurencinius pranašumus. Labiau išvystytiems Lietuvos regionams ir didiesiems miestams reikia panaudoti įvairesnių priemonių, šalinančių specifines rinkų deformacijas, sulaikančias jų dar spartesnį našumo bei konkurencingumo augimą.

ENThe growing interest has emerged in the 'regional foundations' of national competitiveness, and with developing new forms of regionally-based policy interventions to help improve the competitiveness of every region and major city, and hence the national economy as a whole. In fact, a still small but rapidly growing literature now exists on the topic of 'territorial competitiveness'. however, this new focus on 'place competitiveness' raises a host of questions as to what, precisely, is meant by the competitiveness of regions, cities and localities. First findings on the evaluation of regionally-based national policy interventions, their impact on territorial cohesion and resulting comparative advantages of regions of Lithuania are analyzed in this paper. The findings indicate a higher investment in infrastructure than in the knowledge economy development, also a faster development in already strong areas of the country. at the same time there appears to exist a tendency towards further agglomeration of high-income economic activities. This signals that the growth generated by the cohesion support might lead to widening regional disparities. for least-developed regions these interventions should help to consolidate local resources and facilitate efforts to build up key capital factors that will help to guarantee their future competitive success, for more-developed regions and big towns of Lithuania are likely in need to employ a wider range of different interventions addressing specific market failures that hold back their performance and competitiveness. [From the publication]

ISSN:
1822-8011
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18418
Updated:
2018-12-17 12:18:02
Metrics:
Views: 5
Export: