Psichologinė bausmės samprata

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Psichologinė bausmės samprata
Alternative Title:
Psychological conception of punishment
In the Journal:
Socialinis darbas [Social Work]. 2005, t. 4, Nr. 2, p. 50-59
Keywords:
LT
Bausmės. Bausmių vykdymas / Penalty. Law relating to prisons.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje bandoma kuo plačiau išanalizuoti psichologinę bausmės sampratą, jos atsiradimo bei egzistavimo sąlygas bei priežastis. Teoriniu požiūriu nagrinėjami bausmės skyrimo subjektai, jos vykdymo garantijos. Bausmė aptariama kaip sankcijos, t.y. poveikio priemonė, apžvelgiami teisiniai ir psichologiniai bausmių tikslai. Mėginama plačiau nagrinėti, kokie bausmės vykdymo tikslai buvo formuluojami teisės istorijoje, kokie tikslai išskiriami Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse ir kaip jie siejasi su psichologiniais bausmės vykdymo aspektais. Aptariant psichologijoje vartojamą bausmės apibrėžimą, mėginama į jį pažvelgti plačiau remiantis teisine bausmės samprata. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Psichologinis bausmės apibrėžimas; Bausmės skyrimo subjektai; Bausmės garantijos; Bausmės vykdymo tikslai.

ENThis article has the objective of analyzing, as far as possible, the concept of psychological punishment and the conditions and reasons for its emergence and existence. It examines in theoretical terms the subjects of psychological punishment and the guarantees of its execution. Punishment is treated as a sanction; the legal and psychological aims of punishment are discussed. The article seeks to give a detailed review of the objectives of punishment as formulated in the course of legal history, the emphasis laid on these objectives in the Penal Code in the Republic of Lithuania and their relationship with the psychological aspects of punishment execution. The analysis of the definition of punishment - as accepted in psychology - is provided upon the legal concept of punishment. [From the publication]

ISSN:
1648-4789; 2029-2775
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2300
Updated:
2018-12-20 23:05:26
Metrics:
Views: 52    Downloads: 14
Export: