Psichologinė bausmės samprata

LDB
RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisStraipsnis / Article
KalbaLietuvių kalba / Lithuanian
AntraštėPsichologinė bausmės samprata
Kita antraštėPsychological conception of punishment
Autoriai
LeidinyjeSocialinis darbas [Social Work]. 2005, t. 4, Nr. 2, p. 50-59
PastabosLDB Open.
Reikšminiai žodžiai
LTPsichologinis bausmės apibrėžimas; Bausmės skyrimo subjektai; Bausmės garantijos; Bausmės vykdymo tikslai
Santrauka / Anotacija

LTStraipsnyje bandoma kuo plačiau išanalizuoti psichologinę bausmės sampratą, jos atsiradimo bei egzistavimo sąlygas bei priežastis. Teoriniu požiūriu nagrinėjami bausmės skyrimo subjektai, jos vykdymo garantijos. Bausmė aptariama kaip sankcijos, t.y. poveikio priemonė, apžvelgiami teisiniai ir psichologiniai bausmių tikslai. Mėginama plačiau nagrinėti, kokie bausmės vykdymo tikslai buvo formuluojami teisės istorijoje, kokie tikslai išskiriami Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse ir kaip jie siejasi su psichologiniais bausmės vykdymo aspektais. Aptariant psichologijoje vartojamą bausmės apibrėžimą, mėginama į jį pažvelgti plačiau remiantis teisine bausmės samprata [Iš leidinio]

ENThis article has the objective of analyzing, as far as possible, the concept of psychological punishment and the conditions and reasons for its emergence and existence. It examines in theoretical terms the subjects of psychological punishment and the guarantees of its execution. Punishment is treated as a sanction; the legal and psychological aims of punishment are discussed. The article seeks to give a detailed review of the objectives of punishment as formulated in the course of legal history, the emphasis laid on these objectives in the Penal Code in the Republic of Lithuania and their relationship with the psychological aspects of punishment execution. The analysis of the definition of punishment - as accepted in psychology - is provided upon the legal concept of punishment. [From the publication]

ISSN1648-4789, 2029-2775
Mokslo sritis
Susijusios publikacijos
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/2300
Atnaujinta2018-12-20 23:05:26
Metrika Peržiūros: 4