Pinigų srautų prognozavimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pinigų srautų prognozavimas
Alternative Title:
Forecasting of cash flows
In the Journal:
Keywords:
LT
Ekonominė analizė. Prognozavimas / Economic analysis. Forecasting; Pinigai. Valiuta / Money. Currency.
Summary / Abstract:

LTSėkmingai įmonės veiklai labai svarbus veiksnys yra tinkama pinigų srautų, informacijos formavimo ir vertinimo sistema. Pinigų srautų informacijos formavimo ir vertinimo sistema apima keletą elementų: apdorojimą, sisteminimą, kontrolę, analizę ir prognozavimą. Vienas svarbiausių pinigų srautų informacijos formavimo ir vertinimo sistemos elementų yra prognozavimas, kadangi jo reikšmė ypač padidėjo dabartinėmis labai konkurencingos Europos Sąjungos rinkos sąlygomis. Įmonėms, siekiančioms tapti konkurencingomis ir įsitvirtinti tiek vietinėse, tiek užsienio rinkose, pinigų srautų prognozės teikiama informacija tapo neatsiejama nuo įmonės pinigų srautų valdymui reikalingos informacijos. Įvairiems valdymo sprendimams priimti ir veiklos perspektyvoms numatyti pinigų srautų prognozės teikiama informacija ypač vertinga įmonės vadovybei. Todėl pinigų srautų prognozės informacijai, jos pokyčiams, įmonės finansinės būklės įtakai, veiklos rezultatams įmonės vadovybė turi skirti pirmaeilį dėmesį. Tyrimo tikslas - išnagrinėti pinigų srautą prognozavimą įmonėje. Tyrimo objektas - pinigų srautų prognozavimas Lietuvos perdirbamosios pramonės įmonėse. Tyrimo metodai: literatūros šaltinių analizė, informacijos detalizavimas ir apibendrinimas, palyginimas ir grupavimas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Pinigų srautai; Prognozavimas; Veiksniai; Cash Flows; Forecasting; Subjective.

ENThe appropriate system of formation and assessment of information on cash flows is a very important factor for a successful activity of the company. The system of formation and assessment of information on cash flows includes several elements, i.e. processing, systematizing, control, and forecasting. Forecasting is one of the most important elements of the system of formation and assessment of information on cash flows because its significance has extremely increased in current conditions of a very competitive market of the EU. Information provided in the forecasts of cash flows has become inseparable from information, which is necessary for managing of the company’s cash flows, in companies, which aspire to become competitive and strengthen their positions both in the local and foreign markets. Information provided by the forecasts of cash-flows and meant for taking various decisions on management and for outlining perspectives of the activity, is especially important for top-management of the company. Thus, top-management of the company should allocate its utmost attention the information provided by the forecast of cash flows, its alterations and influence upon the financial state of the company and upon the results of its activity. The aim of the article: to analyse forecasting of cash flows in the company. The object of the research: forecasting of cash flows in the Lithuanian companies, involved in the processing industry. The methods of the research: analysis of literary sources, detailing and summarizing of information, comparison and grouping of information.

ISSN:
1648-9098; 2424-337X
Related Publications:
Įmonės pagrindinės veiklos pinigų srautų prognozavimas / Rasa Kanapickienė, Vaida Šlekienė. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. 2008, Nr. 4 (13), p. 181-187.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/230
Updated:
2014-01-18 17:22:09
Metrics:
Views: 71    Downloads: 24
Export: