Įmonės pagrindinės veiklos pinigų srautų prognozavimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Įmonės pagrindinės veiklos pinigų srautų prognozavimas
Alternative Title:
Forecasting of cash flow from an enterprise's principal activities
In the Journal:
Keywords:
LT
Pinigų srautai; pagrindinė veikla; regresinė analizė; pinigų srautai.
EN
Cash flow; primary activity; regression analysis; Cash Flow; Principal Activities; regressive analysis; Primary Activities; Regression analysis.
Summary / Abstract:

LTPinigų srautų prognozavimui taikomi skirtingi matematiniai metodai. Darbe analizuojamos galimybės šį metodą pritaikyti prognozuojant Lietuvos įmonių pagrindinės veiklos pinigų srautus. Atliktas tyrimas leido suformuluoti šias išvadas: 1) Praktikoje galima naudoti tiek tiesioginį, tiek netiesioginį pinigų srautų ataskaitos sudarymo būdus, tačiau tiesioginis pinigų srautų apskaičiavimo būdas padeda gauti tikslesnes būsimųjų pinigų srautų prognozes nei netiesioginis metodas. Dažnai pinigų prognozės pateikiamos sudarant įmonės biudžetą. Tačiau pagrindinės veiklos pinigų srautus galima prognozuoti ir pagal įmonių istorinius finansinius duomenis regresine analizės būdu. 2) Literatūroje pateikiami įvairūs regresinės analizės modeliai pinigų srautams prognozuoti. Prognozuojant naudojami pinigų srautų ataskaitos (sudarytos tiek tiesioginiu, tiek netiesioginiu būdu) elementai, taip pat atskiri balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos straipsniai. 3) Darbe, naudojant 21 Lietuvos įmonės 1999–2007 finansinių ataskaitų duomenis (iš viso tirta 71 metinės finansinės ataskaitos rinkinys), prognozuojami pagrindinės veiklos pinigų srautai regresinės analizės metodu. Tyrime analizuojamos įmonės suskirstomos į grupes pagal įmonės dydį ir augimo tempą. Išanalizavus skirtingas rodiklių sąsajas, atskiroms įmonių grupėms išskirti reikšmingiausi kintamieji, kurie padeda prognozuoti būsimuosius pinigų srautus.

ENThe article deals with the forecasting of a cash flow from primary activities of an enterprise. Different mathematical methods are applied to forecast cash flow. Cash flow forecasts are often introduced in the project of the enterprise budget. Some scientific sources state that it is possible to forecast cash flow from primary activities of an enterprise according to its historical financial data by the means of regression analysis. These sources suggest various models of regression analysis to forecast cash flow. Recommended means to forecast cash flow are as follows: 1) direct means; 2) indirect means; 3) the use of various combinations of direct and indirect means indices as well as 4) separate entries of a balance sheet and profit and- loss account. The most common indices considered in forecasting are cash flow from primary activities, net profit (loss), interest paid, taxes paid to the budget. The elements of cash flow from financial and investing activities may also be employed to forecast the cash flow from primary activities. The paper forecasts cash flow from the primary activities by the means of regression analysis (on the basis of financial reports data for the period 1999-2007 from 21 Lithuanian enterprises (in total, 71 sets of accounting records)). The enterprises are classified according to the size and growth rate. Different correlations of indices are analysed and then the most significant variables, which may help to forecast prospective cash flow in each group of enterprises, are determined. [From the publication]

ISSN:
1648-9098; 2424-337X
Related Publications:
Pinigų srautų prognozavimas / Kastytis Senkus. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. 2005, Nr. 5, p. 343-347.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16521
Updated:
2018-12-17 12:15:22
Metrics:
Views: 60    Downloads: 16
Export: