Lūžio proza

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lūžio proza
Alternative Title:
Turning point prose
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Proza.
Keywords:
LT
Proza / Prose.
Summary / Abstract:

LTPaskutiniuoju praėjusio amžiaus dešimtmečiu intensyviai modernizavosi lietuvių proza. Didžiajai naujųjų kūrinių daliai būdinga artima avangardui meninė raiška. Negalėję pasireikšti savo laiku ir dėl radikalių sociokultūrinių pokyčių menininkai džiaugsmingai išlaisvina užgniaužtą savyje destruktyvią energiją. Ryškiausių prozinikų, Ričardo Gavelio, Jurgio Kunčino, Jurgos Ivanauskaitės, Mariaus Ivaškevičiaus, Renatos Šerelytės kūriniuose dominuoja procesas, kai individas liaujasi būti savimi, jis stengiasi tapti tokiu, kokiu jam tapti siūlo nauji kultūros modeliai. Reikšminiai žodžiai: krizė, destrukcija, fantazijos, maištas, eksperimentavimas, identiteto išsisklaidymas. [Iš leidinio]

ENIn the last decade of the past century, Lithuanian prose has undergone a period of rapid modernization. A majority of new works exhibited artistic expression close to avant-garde. Unable to express themselves in earlier times and encouraged by radical socio-cultural changes, artists merrily unleashed destructive powers, previously contained inside. Works of the most prominent prose writers - Ričardas Gavelis, Jurgis Kunčinas, Jurga Ivanauskaitė, Marius Ivaškevičius, Renata Šerelytė – are dominated by the process, where an individual ceases to be himself, but strives to become a person that new cultural models offer him to be. Keywords: crisis, destruction, fantasies, rebellion, experimenting, dispersal of identity.

ISBN:
9955516984
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2287
Updated:
2020-06-05 20:59:11
Metrics:
Views: 26
Export: