Lietuvių raštijos istorijos studijos. T. 2, Vertybių raiška literatūroje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių raštijos istorijos studijos. T. 2, Vertybių raiška literatūroje
Editors:
  • Skrodenis, Stasys, sudarymas [com]
  • Martinkus, Vytautas, sudarymas [com]
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2005.
Pages:
287 p
Series:
Mokslinių straipsnių rinkiniai : MSR serija
Notes:
Bibliografija išnašose ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Pratarmė — Estetinės sąmonės lūžis XX a. pradžioje / Albertas Zalatorius — Aksiologija ir literatūrologija / Vytautas Martinkus — Vertybių statusas moderniojoje tragedijoje (Balio Sruogos "Milžino paunksmė", Kazio Binkio "Generalinė repeticija") / Reda Pabarčienė — Modernybės diskurso įskilimai: Jono Aisčio "Dievai ir smūtkeliai" / Aušra Jurgutienė — Lietuviškos reminiscencijos Igno Šeiniaus švediškoje kūryboje / Sigutė Radzevičienė — Gamtos vieta ir vertė Vinco Mykolaičio-Putino bei Jono Aisčio poezijoje / Dalia Satkauskytė — Semiosfera, Sarmatija ir Nemunas (Johanneso Bobrowskio lyrika iš Jurijaus Lotmano semiotikos perspektyvos) / Laurynas Katkus — Vertybių raiškos formos Nelės Mazalaitės romanuose / Žydronė Kolevinskienė — Vertybių ilgesys ir raiška Algimanto Mackaus poezijoje / Virginija Balsevičiūtė — Broniaus Radzevičiaus romano "Priešaušrio vieškeliai" vertė / Dainius Vaitiekūnas — Lūžio proza / Vanda Juknaitė — Amžinos "senamadiškos" vertybės šiuolaikiniame susitaikymo dialoge (Leonardo Gutausko "Šešėliai") / Loreta Mačianskaitė — Vanda Juknaitė: iš naujo skaitoma būtis / Gitana Vanagaitė — Vertybių dekonstrukcija žalios spalvos fone (Polemika dėl Mariaus Ivaškevičiaus romano "Žali") / Manfredas Žvirgždas — Meninių vertybių paieška Alberto Zalatoriaus literatūros kritikoje / Petras Bražėnas — Asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Aksiologija; Būtis; Dekonstrukcija; Destrukcija; Egzistencija; Estetikos savitumai; Individo tapatumas; Istorija (mokslas) / History science; Literatūra / Literature; Maistas. Kulinarija. Mityba / Food. Cooking. Nutrition; Poezija / Poetry; Proza / Prose; Semiotika / Semiotics; Subjektyvumas; Tiesa; Vertybės.
EN
Axiology; Being; Deconstruction; Destruction; Existence; History and criticism; Individual identity; Peculiarities of aesthetics; Prose; Rebellion; Subjectivity; Truth; Values.
ISBN:
9955516976 (Bendras); 9955516984 (T. 2)
Parts:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/85519
Updated:
2022-01-05 21:07:26
Metrics:
Views: 37
Export: