Lietuvių raštijos istorijos studijos. T. 2, Vertybių raiška literatūroje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių raštijos istorijos studijos. T. 2, Vertybių raiška literatūroje
Editors:
  • Skrodenis, Stasys, sudarymas [com]
  • Martinkus, Vytautas, sudarymas [com]
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2005.
Pages:
287 p
Series:
Mokslinių straipsnių rinkiniai : MSR serija
Notes:
Bibliografija išnašose ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Pratarmė — Estetinės sąmonės lūžis XX a. pradžioje / Albertas Zalatorius — Aksiologija ir literatūrologija / Vytautas Martinkus — Vertybių statusas moderniojoje tragedijoje (Balio Sruogos "Milžino paunksmė", Kazio Binkio "Generalinė repeticija") / Reda Pabarčienė — Modernybės diskurso įskilimai: Jono Aisčio "Dievai ir smūtkeliai" / Aušra Jurgutienė — Lietuviškos reminiscencijos Igno Šeiniaus švediškoje kūryboje / Sigutė Radzevičienė — Gamtos vieta ir vertė Vinco Mykolaičio-Putino bei Jono Aisčio poezijoje / Dalia Satkauskytė — Semiosfera, Sarmatija ir Nemunas (Johanneso Bobrowskio lyrika iš Jurijaus Lotmano semiotikos perspektyvos) / Laurynas Katkus — Vertybių raiškos formos Nelės Mazalaitės romanuose / Žydronė Kolevinskienė — Vertybių ilgesys ir raiška Algimanto Mackaus poezijoje / Virginija Balsevičiūtė — Broniaus Radzevičiaus romano "Priešaušrio vieškeliai" vertė / Dainius Vaitiekūnas — Lūžio proza / Vanda Juknaitė — Amžinos "senamadiškos" vertybės šiuolaikiniame susitaikymo dialoge (Leonardo Gutausko "Šešėliai") / Loreta Mačianskaitė — Vanda Juknaitė: iš naujo skaitoma būtis / Gitana Vanagaitė — Vertybių dekonstrukcija žalios spalvos fone (Polemika dėl Mariaus Ivaškevičiaus romano "Žali") / Manfredas Žvirgždas — Meninių vertybių paieška Alberto Zalatoriaus literatūros kritikoje / Petras Bražėnas — Asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Estetika / Aesthetics; Istorija (mokslas) / History science; Literatūra / Literature; Poezija / Poetry; Proza / Prose; Semiotika / Semiotics.
Summary / Abstract:

LTReikšminiai žodžiai: Literatūra; Proza; Poezija; Istorija ir kritika; Vertybės; Aksiologija; Tiesa; Semiotika; Estetikos savitumai; Subjektyvumas; Dekonstrukcija; Egzistencija; Individo tapatumas; Būtis; Destrukcija; Maištas; Prose; Poetry; History and criticism; Values; Axiology; Truth; Semiotics; Peculiarities of aesthetics; Subjectivity; Deconstruction; Existence; Individual identity; Being; Destruction; Rebellion.

ISBN:
9955516976 (Bendras); 9955516984 (T. 2)
Parts:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/85519
Updated:
2022-01-05 21:07:26
Metrics:
Views: 54
Export: