Venclovo Agripos Lietuvio laidotuvių kalba apie Joną Radvilą

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Lotynų kalba / Latin
Title:
Venclovo Agripos Lietuvio laidotuvių kalba apie Joną Radvilą
In the Journal:
Literatūra [Lit. (Vilnius. Online)] [Literature]. 2009, t. 51 (3), p. 124-136
Keywords:
LT
16 amžius; Jonas Radvila (Jan Radziwiłł); Kalbos (pasisakymai); Kunigaikščiai; Laidotuvės; Lietuvių kilmė iš romėnų; Literatūra (lotynų); Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Literatūra, antikinė; Retorika; Venclovas Agripa.
EN
Dukes; Funeral; 16 c.; Jonas Radvila; Literature, antique; Lithuanian literature (Latin); Retoric; Roman descent of Lithuanians; Speech; Venclovas Agripa.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje lietuvių ir lotynų kalbomis publikuojama žinomo XVI a. antrosios pusės Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės visuomenės ir kultūros veikėjo, diplomato, Livonijos reikalų žinovo Venclovo Agripos Lietuvio (apie 1529–1597) laidotuvių kalba, skirta Jonui Radvilai (1516–1551). Velionis kilęs iš garsiosios kunigaikščių Radvilų giminės, buvo Mikalojaus Radvilos Juodojo, Vilniaus vaivados, LDK vyriausiojo maršalkos ir kanclerio, brolis bei Mikalojaus Radvilos Rudojo, Trakų vaivados ir vyriausiojo kariuomenės vado, pusbrolis. Jonas Radvila mirė jaunas ir jokių įsimintinų darbų nuveikti nespėjo. Nors kalba pagerbiamas velionis, ji skirta minėtiesiems jo giminaičiams – galingiems Lietuvos valdovams. Kalboje aukštinama visa Radvilų giminė: minimas dėdė Jurgis Radvila, primenamos pusseserės Barboros Radvilaitės vedybos su karaliumi Žygimantu Augustu, pažymima, kad Šventosios Romos imperijos imperatorius Karolis V suteikė šiai giminei kunigaikščių titulus ir herbą, o ypač iškeliami Mikalojus Radvila Juodasis ir Mikalojus Radvila Rudasis. Kalba buvo paskelbta praėjus dvejiems metams nuo Jono Radvilos mirties ir, tikriausiai, niekada nebuvo pasakyta. Venclovas Agripa Lietuvis, kaip ir jo amžininkai Mykolas Lietuvis, Augustinas Rotundas, Jonas Radvanas, pasitelkdamas lietuvių kilmės iš romėnų teoriją, kėlė Lietuvos valstybingumo idėjas, o didikų gyvenimo aprašymus pateikdavo kaip tam tikrą idealą, sektiną tėvynės mylėtojo ir valstybės gynėjo pavyzdį.

ENThe article publishes the Lithuanian and Latin versions of the funeral speech by a famous GDL public and cultural activist of the second half of the 16th, diplomat and expert of Livonian affairs Venclovas Agripa Lietuvis (about 1529–1597). The speech was dedicated to Jan Radziwiłł. The deceased came from the famous family of dukes Radziwiłł. He was the brother of Mikołaj “the Black” Radziwiłł, the voivode of Vilnius, the Grand Lithuanian Chancellor and the Grand Hetman of Vilnius. He also was the cousin of Mikołaj “the Red” Radziwiłł, the voivode of Trakai and the chief commander of the army. Jan Radziwiłł died at a young age. He had not had enough time to perform any great works. Although the speech is aimed to pay tribute to the deceased, it is also dedicated to his noble relatives – the powerful rulers of Lithuania. The speech praises all the Radziwiłł family: the deceased’s uncle Jerzy Radziwiłł, the wedding of his cousin Barbara Radziwiłł with King Sigismund Augustus, and especially, Mikołaj “the Black” Radziwiłł and Mikołaj “the Red” Radziwiłł. The speech was announced two years after Jan Radziwiłł’s death, and, presumably, it was never delivered publicly. Venclovas Agripa Lietuvis, as well as his contemporaries Mykolas Lietuvis, Augustinas Rotundas, Jonas Radvanas, by using the theory of Roman origin of the Lithuanian language, promoted ideas of Lithuania’s statehood, and described the life of nobility as a certain ideal to be followed by patriots and defenders of the state.

ISSN:
0258-0802; 1648-1143
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22742
Updated:
2022-01-17 12:32:41
Metrics:
Views: 15    Downloads: 8
Export: