V-VII klasių moksleivių savivaldos ypatumai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
V-VII klasių moksleivių savivaldos ypatumai
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2005, Nr. 1 (5), p. 93-98
Keywords:
LT
Pagėgiai; Skuodas; Šilalė; Šilutė; Lietuva (Lithuania).
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamas V - VII klasių moksleivių požiūris į savivaldos ypatumus šiandieninėje mokykloje. Siekiant ugdyti moksleivių, bendravimo ir bendradarbiavimo kultūrą, gebėjimą konstruktyviai dalyvauti demokratinės visuomenės ir valstybės gyvenime, svarbus vaidmuo tenka būtent mokyklos savivaldai. Paauglystės laikotarpiu moksleivių dalyvavimas mokyklos savivaldoje turi ypatingą reikšmę formuojantis jauno žmogaus asmenybei, nes tai suteikia jiems daugiau galimybių socialiai bręsti, atstovauti savo ir draugų interesus, įgyti naujų patirčių ir įvairiapusių kompetencijų. Tyrimu buvo nustatyta, jog tirtuose Lietuvos mokyklose (Skuodo rajono Gėsalų pagrindinėje mokykloje, Šilutės rajono Pagėgių vidurinėje mokykloje ir Šilalės miesto S. Gaudiešiaus gimnazijoje) 120 - ties moksleivių samprata apie savivaldą yra labai menka. Šis faktas leidžia teigti, jog mokinių savivaldai skiriama nepakankamai dėmesio. Respondentų apklausa parodė, jog mokiniai nėra pakankamai aktyvūs, iniciatyvūs, menkas klasės savivaldos vaidmuo. Didelė dalis paauglių, kaip parodė tyrimo rezultatai, neturi nuolatinių įsipareigojimų ar įpareigojimų, o labiausiai linkę pasireikšti trumpalaikėje veikloje, kuri neturi tęstinio pobūdžio. Galima teigti, jog mokyklose per mažai dėmesio skiriama ir mokinių atsakomybės jausmo ugdymui. Nustatyta, jog paaugliai labiausiai mokykloje pasitiki klasės auklėtoju. Tai žmogus, iš kurio respondentai dažniausiai sulaukia konkrečios pagalbos. Kitu administracijos ir pedagoginiu personalu mokiniai pasitiki žymiai mažiau. [Iš leidinio]

ENThis article analyzes the attitude of V-VII form pupils towards peculiarities of the current school autonomy. School autonomy plays an important role in the development of the communication and cooperation culture of pupils, as well as the ability to constructively participate in the life of the state and democratic society. Pupils’ participation in school autonomy activities is important during their adolescence as this is the age period of personality formation. Autonomy activities provide pupils with opportunities to develop socially, to represent interests of their own and their friends, and to acquire experience and various abilities. The study results have indicated that 120 investigated pupils from three Lithuanian schools have a tenuous concept of autonomy. This fact provides evidence that pupils' autonomy is not appropriately addressed. The survey results have also proved that pupils are not sufficiently active and proactive, and the role of the school's autonomy is insignificant. Moreover, the majority of pupils do not have permanent obligations assumed or laid down and prefer to engage themselves in short-term and non-continuous activities. Insufficient attention is given to the development of pupils' responsibility. The study demonstrated that pupils are most confident with their form tutor. This is the person from whom respondents usually receive concrete help. Pupils do not have much trust in other members of the administration and pedagogical personnel.

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Hodegetika : auklėjimo mokslas / Leonas Jovaiša. Vilnius : Agora, 2003. 319 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2274
Updated:
2018-12-17 11:36:02
Metrics:
Views: 30    Downloads: 1
Export: