Bibliotekos renginių vertinimo kriterijai ir modelio paieška

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Bibliotekos renginių vertinimo kriterijai ir modelio paieška
Alternative Title:
Criterions of evaluation of library events and search of the model
In the Journal:
Tarp knygų. 2009, Nr. 2, p. 4-10
Keywords:
LT
Biblioteka; Bibliotekos renginiai; Bibliotekos renginių vertimo kriterijai; Klaipėda; Parodos; Renginiai; Renginių organizavimo metodika; Renginių vadyba; Skaitymas; Vertinimas; Viešosios bibliotekos.
EN
Evaluation; Event management; Events; Exhibitions; Klaipėda; Library; Library events; Library events evaluation criteria; Public libraries; Reading; Technique of organizing library events.
Summary / Abstract:

LTLietuvos spaudoje gausu publikacijų apie bibliotekos renginius, tačiau stinga šią veiklą apibendrinančios informacijos, teorinių darbų bei vientisos renginių organizavimo metodikos. Šio straipsnio tyrimo tikslas – suformuoti bibliotekos renginių vertinimo kriterijus ir pasiūlyti vertinimo modelį. Siūlomas bibliotekos renginių vertinimo modelis sudarytas remiantis įvairių renginių organizavimo specialistų pateiktais vertinimo būdais ir kriterijais. Šiam modeliui priimtini paslaugų teorijos ir praktikos tyrėjų N. Langvinienės ir B. Vengrienės efektyvumo, kokybės ir veiksmingumo apibūdinimai. Remiantis aptartu modeliu buvo išanalizuoti Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos, jos skyrių ir filialų 2005–2007 m. žodiniai ir vaizdiniai renginiai. Analizė pagrįsta surinktais duomenimis apie vartotojo informuotumą, elgesio pasikeitimo pastebėjimus, ekspozicijos vietos, laiko vertinimą, žiniasklaidos pranešimus, apsilankiusiųjų renginyje skaičių ir sudėtį, atsiliepimus ir pasiūlymus, vartotojo lūkesčių patenkinimą. Duomenims surinkti naudotos anketinės vartotojų bei darbuotojų apklausos, analizuoti bibliotekos statistiniai duomenys, veiklos ataskaitos. Apibendrinat tyrimo rezultatus daroma išvada, kad Klaipėdos miesto SVB skyriuose ir filialuose organizuojant renginius susiklostė netolygi situacija. Dalis filialų negali organizuoti žodinių renginių dėl patalpų trūkumo; kiti organizuoja ir vaizdinius, ir žodinius renginius. Vartotojų nuomone, renginiai informatyvūs, patalpos ir renginių laikas juos tenkina.

ENThe Lithuanian press abounds with publications about the library events, however information summarising this type of activities is lacking as well as theoretical works and consistent methods for organisation of events. The objective of the research of this article is to formulate the criteria for the assessment of library events and to propose an evaluation model. The proposed model for the evaluation of library events was developed based on the assessment criteria and methods proposed by different specialists of event organisation. The model adopts the definitions of effectiveness, quality and efficiency by researchers of service theory and practice N. Langvinienė and B. Vengrienė. Based on the model in question, verbal and video events of the Public Library of Klaipėda City Municipality, its divisions and affiliates held in 2005–2007 were analysed. The analysis was based on the collected data about customer awareness, observations of behavioural changes, evaluation of the exhibit venue and time, media reports, number and composition of the spectators of the event, their comments and suggestions as well as meeting of the customer expectations. Data have been collected using questionnaire surveys of employees and customers; statistical data and reports on operations of the library have been analysed. In summary of the research findings, it can be concluded that uneven situation has developed in the affiliates and divisions of the Public Library of Klaipėda City Municipality when organising the events. Some of the affiliates cannot organise verbal events due to the lack of premises, while others organise both verbal and video events. In the opinion of the customers, the events are informative; they are satisfied with the premises and time of events.

ISSN:
0868-8826
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22695
Updated:
2013-04-28 20:06:12
Metrics:
Views: 16
Export: