Juozas Gruodis epochų sankirtose : straipsniai, atsiminimai, dokumentai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Juozas Gruodis epochų sankirtose: straipsniai, atsiminimai, dokumentai
Alternative Title:
Juozas Gruodis at the crossroads of the epochs
Editors:
Ambrazas, Algirdas, sudarymas [com]
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2009.
Pages:
549 p
Notes:
Asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Pratarmė — Svarbiausios J. Gruodžio gyvenimo ir kūrybos datos — J. Gruodžio gyvenimo kelias vaizduose — Gruodžio apologija / AIgirdas Jonas Ambrazas — Juozas Gruodis ir XX amžiaus lietuvių kūryba / Vytautas Landsbergis — J. Gruodžio solinės dainos / Julius Špigelglazas — J. Gruodžio fortepijoninės sonatos / Leonas Povilaitis — Sonatos forma J. Gruodžio kūryboje / Mart Humal — J. Gruodžio "Lietuviškas šokis" ir tautinis mentalitetas / Eugenijus Ignatonis — Juozas Gruodis - Vytautas Bacevičius (požiūriai, skirtybės, tapatumai) / Ona Narbutienė — J. Gruodis spaudos veidrodyje / Rita Nomicaitė — J. Gruodžio muzikos kūrinių leidyba / Darius Kučinskas — J. Gruodis ir Klaipėda / Danutė Petrauskaitė — J. Gruodžio muzikos sklaida išeivijoje / Danutė Petrauskaitė — J. Gruodžio kompozitorių mokykla ir jos šakos / Gražina Daunoravičienė — J. Gruodžio kilmė ir šeima / Algirdas Jonas Ambrazas — J. Gruodžio sveikata / Algirdas Jonas Ambrazas — J. Gruodžio pagerbimas Kaune / Algimantas Kubiliūnas — J. Gruodžio fondas M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejuje / Kristina Mikuličiūtė-Vaitkūnienė — Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos muziejus / Jūratė Joana Karbauskienė, Elena Jokūbonienė — J. Gruodis amžininkų akimis: Vertina kolegos kompozitoriai; Pasakoja mokiniai ir sekėjai; Prisimena artimieji ir pažįstami; Iš S. Gruodienės atsiminimų ir pasakojimų — J. Gruodžio tekstai: "Skirgaila"; "Lietuvių muzikos reikalu"; Kalba Kipro Petrausko jubiliejui; Pastabos apie muzikos padėtį Tarybų Sąjungoje 1940 m.; "Muzika turi eiti iš liaudies liaudžiai" — J. Gruodžio dokumentai ir korespondencija: Autobiografijos; Savitaigos kortelės; Veiklos charakteristikos; Oficialūs raštai; Korespondencija — Vingurgurklė / Sofija Čiurlionienė-Kymantaitė —Priedai: Juozo Gruodžio bibliografija (1984-2009); Summary; Santrumpos; Iliustracijų šaltiniai; Pavardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Juozas Gruodis; jūryba; epochų sankirtos.; XX a. lietuvių muzikinė kultūra; Juozo Gruodžio muzikinės kūrybos analizė; atsiminimai; korespondencija.
EN
Juozas Gruodis; creation; the crossing of era; Lithuanian music culture in the 20th century; research of music works of Juozas Gruodis; remembrances; correspondence.
Reviews:
Recenzija leidinyje Lietuvos muzikologija. 2010, t. 11, p. 189-190
Summary / Abstract:

LTJ. Gruodžio muzikinė veikla, prasidėjusi dar prieš Pirmąjį pasaulinį karą, suklestėjusi nepriklausomoje Lietuvoje, turėjo atlaikyti skaudžius išbandymus okupacijų metais. Jo kūryba, atspindėjusi pažangias XX a. Europos muzikos tendencijas, sovietinių ideologų buvo apkaltinta "formalizmu" ir tik palengva "reabilituota" jau po kompozitoriaus mirties. Keičiantis ideologijoms, kito ir J. Gruodžio vertinimo kriterijai, išryškėjo daug naujų, anksčiau nežinotų, kartais ir sąmoningai nutylėtų jo gyvenimo ir veiklos faktų. J. Gruodžio 125-ųjų gimimo metinių sukaktis buvo akstinas iš praėjusio laiko perspektyvos dar kartą apžvelgti ir naujai apibendrinti kompozitoriaus muzikinę veiklą ir kūrybą. Leidinyje norėta atkurti kuo išsamesnį J. Gruodžio muzikinės veiklos vaizdą, pateikti kuo objektyvesnį jo kūrybos vertinimą to meto lietuvių ir pasaulinės muzikos kontekste. Knygą sudaro šeši skyriai. Pirmajame skelbiami atrinkti paties sudarytojo įvairaus žanro darbai (straipsniai, mokslinių pranešimų tekstai, populiarūs esė), detalizuojantys atskiras J. Gruodžio veiklos sritis ir apžvelgiantys jo muzikos kontekstus bei recepciją. Į antrąjį skyrių įtraukti kitų autorių atlikti J. Gruodžio kūrybos ir muzikinės veiklos tyrinėjimai. Dalis jų pateikiama pirmą kartą. Trečiojo skyriaus tekstai - informacinio pobūdžio: apie kompozitoriaus kilmę, šeimą, sveikatos problemas, jo palikimo saugojimą Kaune. Ketvirtasis skyrius - J. Gruodžio amžininkų atsiminimai ir kūrybos vertinimai. Nemažas skelbiamų atsiminimų pluoštas įvairiu laiku užrašytas knygos sudarytojo. Penktasis ir šeštasis skyriai - paties J. Gruodžio tekstai su išsamiais sudarytojo komentarais. Pirmą kartą iš rankraščių skelbiamas J. Gruodžio ketintos sukurti operos "Skirgaila" (pagal V. Krėvės dramą) scenarijus ir keletas kitų nepublikuotų jo tekstų.

EN[...] The book comprises articles by the editor and other musicologists, presentations at scientific conferences, reminiscences and reviews by the composer's contemporaries. Publicised for the first time is the written legacy by the composer: texts edited by Ambrazas, documents and correspondence. The dates of life and work presented at the beginning of the book give a general picture of Gruodis' multifaceted activities. [...] The book's first chapter "Gruodis' Apologia" includes articles written by Ambrazas on various occasions.[...] The second chapter "Research into J. Gruodis' Creative and Music Activities" encompasses analytical texts by various authors. [...] The first two chapters of the book are supplemented by the third chapter "Informative Texts". Facts about Gruodis' origin, family and health problems which restricted his creative work (A. J. Ambrazas) are given. There is an overview of how Gruodis' memory is kept in Kaunas (A. Kubiliūnas). [...] The fourth chapter is called "Gruodis in the Eyes of his Contemporaries". The remembrances about Gruodis and his work and creation are grouped according to the authors' links with the composer. [...] The fifth chapter consists of J. Gruodis' texts that have not been included in the 1965 collection ("Juozas Gruodis: Articles, Letters, Notes. Remembrances by his Contemporaries"). [...] The sixth chapter is entitled "J. Gruodis' Documents and Correspondence". At the beginning of the chapter Gruodis' autobiography (1944), cards for self suggestion and reference letters are given. The composer's formal letters for the Lithuanian Artists' Society, to the authorities of the State Opera Theatre, the Ministry of Education and other Soviet institutions have also been included. His correspondence and postcards which have never been published before are given at the end of the chapter. [...]. [From the publication]

ISBN:
9789986503880
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22679
Updated:
2021-01-04 18:41:49
Metrics:
Views: 20
Export: