Vertybių devalvacijų ir sumaiščių metas: būtinybė ar mada?

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vertybių devalvacijų ir sumaiščių metas: būtinybė ar mada?
In the Journal:
Inter-studia humanitatis. 2004, Nr. 1, p. 139-148
Keywords:
LT
19 amžius.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, remiantis filosofo A. Haiderio suformuluota vertybių apibrėžtimi, pagal kurią vertybės sąvoka reiškia individualiai gyvensenai ir socialiniam bendrabūviui būtinas taisykles, orientavimosi modelius, elgesio vertybių normas, mąstoma vertybių išlikimo vs išnykimo tema postmodernios kultūros kontekste. Pateikiama trumpa postmodernizmo, jo kritinių refleksijų apžvalga. Laikomasi prielaidos, kad literatūros kūrinys kartu yra įvairių dvasinių vertybių visuma, jame koncentruojasi dvasinių vertybių sistemos. Literatūros istorija rodo, kad ir anksčiau būdavo perkainojamos, perprasminamos vienos ar kitos vertybės, jos mitologizuojamos, demitologizuojamos, atgaivinamos. Vertės kriterijai iš tikrųjų neteko universalumo, suprasta, kad literatūroje vienodo vertinimo negali būti, atsisakyta tiesmukiško vertybių pateikimo. Bet, postmodernistų nuomone, nėra jokių vertybių, vertės supratimai iš viso negalimi. Įsigali absoliutus reliatyvizmas, teigiama, kad tikrosios literatūros lemtis dramatiška tuo, kad niekas negali atskirti, niekas negali nurodyti ribų, skiriančių tikra nuo netikra. Postmodernizmas, anot straipsnio autoriaus, siekia sugriauti neabejotinus faktus ir istorines tiesas, kuriomis rėmėsi XIX a. susiformavęs pozityvizmas ir humanitariniai mokslai. Griaunami istorinės savimonės sukurti literatūriškumo mitai, tyčiojamasi iš šventų Lietuvos istorijos vietų ir vardų, švariai išplaunami iš sąmonės gimtosios vietos ir savos kultūros reliktai. Postmodernistinėje literatūroje akivaizdus vienpusiškas kūno kaip galutinės būties realybės kultas, grubumas, vulgarumas, skepticizmas.Reikšminiai žodžiai: Naujausia lietuvių literatūra, vertybės, postmodernizmas.

ENIn the past epochs the fiction reflected kindness, beauty, morals as well as another spiritual values. Modern literature is used to be called postmodernist. In Lithuania the birth of such post-modernism should be related with the years of the Soviet system collapse, while in the West its end is being talked about. Interest was caused by unnatural inclination for fashion. Post-modernist literature and aesthetics claim for absolute relativism. Such literature declines values and evaluation criteria; it is seeking to eliminate the boundary between kindness and evil, morals and amorality, beauty and disgust with a negative attitude towards traditions. Creation is considered to be a closed space, some kind of intellectual game. Creations feature more and more insolence, impropriety, obscenity. Lately, disappointment in such literature has been growing, causing nostalgia for another kind of literature. [From the publication]

ISSN:
1822-1114
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2245
Updated:
2020-03-03 17:50:43
Metrics:
Views: 39    Downloads: 5
Export: