Peculiarities of socialization of the graduates from the school of additional education 'Fotonas'

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Peculiarities of socialization of the graduates from the school of additional education 'Fotonas'
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Socialization; Choice of profession; Motives; Additional education; Graduates from 'Fotonas' School; Socialization; Socializacija; Profesijos pasirinkimas; Motyvai; Papildomas ugdymas; Fotono mokyklos absolventai.
Keywords:
LT
Fotografija. Nuotraukos / Photography. Photographs; Motyvacija / Motivation; Papildomas ugdymas; Profesijos pasirinkimas; Socializacija / Socialization.
EN
Additional education; Choice of profession; Graduates from 'Fotonas' School; Motives.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami baigusiųjų „Fotono“ mokyklą integracijos į socialines visuomenės struktūras ypatumai. Jaunųjų fizikų mokykla „Fotonas“, įkurta Šiaulių universiteto Fizikos katedroje, veikia jau 36 metus. Mokyklos veikla yra pagrįsta humanistiniu ugdymu. Siekiama, kad mokiniai ne tik įsisavintų privalomas žinias, bet ir gilintųsi į tai, kas jiems įdomu, mėgtų mokytis ir žinotų, kaip tai daryti, galėtų įvertinti savo mokymosi rezultatus, turėtų stiprią motyvaciją mokytis ir neišsigąstų, susidūrę su nesėkmėmis. „Fotono“ mokykloje gilinamos ir plečiamos fizikos žinias, lavinami savarankiško darbo įgūdžiai, mokomasi bendravimo kultūros. Siekiant nustatyti baigusiųjų „Fotono“ mokyklą motyvus, paskatinusius pasirinkti tolesnių studijų kryptį ir profesiją, bei įvertinti papildomo ugdymo įtaką, 2008 m. atlikta apklausa, kurioje dalyvavo 208 respondentai, prieš 11 metų (1997 m.) baigę vidurinę mokyklą ir jaunųjų fizikų mokyklą „Fotonas“. Gautų duomenų analizė atskleidė, kad 93 proc. fotoniečių įstojo į universitetus ir sėkmingai baigė studijas. Daugelis baigusių „Fotono“ mokyklą pasirinko didžiausius Lietuvos universitetus, dalis studijavo užsienyje. Fotoniečiams būdinga labai aukšta motyvacija mokytis, o stipriausi motyvai, renkantis tolesnę studijų kryptį ir profesiją, yra psichologiniai. Kai kuriems „Fotono“ mokyklos mokiniams mokymasis šioje mokykloje ir ypač dalyvavimas vasaros stovyklose, kuriose jie galėjo tobulinti savo bendravimo įgūdžius, stiprinti savigarbą bei savivertę, įtakojo profesijos pasirinkimą. Baigusieji „Fotono“ mokyklą taip pat vertina įgytas žinias, pažintis su mokslininkais, įdomiais žmonėmis.

ENIt has already been 36 years since the school of young physicists 'Fotonas' established under the Physics Department of Šiauliai University started its activity. Activity of this school is underpinned by the principles of humanistic education. It is important, that students would learn things they need and they want to know, be keen on learning and know how to do that, could evaluate the results of their learning, would be strongly motivated in the learning process and do not feel the fear while facing the failures. The article analyses peculiarities of integration of the Photonians into the social structure of society. In 2008 the questioning research, aiming at the analysis of the motives that encouraged to choose the direction of further education and the profession and to determine the influence of additional education to the personality, was performed. [...] Statistical analysis of the research revealed, that main goal of the student was to choose the suitable profession for his life. 93% of the Photonians have entered the universities and successfully accomplished the studies. Photonians are the students having high motivation for education. Psychological factors, such as the sources of profound leading choic, are among the mostly influential motives of the Photonians while choosing further course of education and profession. Studying in 'Fotonas' and particularly participating in the summer camp, where the student could enhance his communication skills and the sense of self-esteem and personal value influenced the choice of profession for the part of members 'Fotonas' School. The needs of the Photonians are influenced by the rapid development and dispersion of science, technologies and information. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22310
Updated:
2013-04-28 20:00:02
Metrics:
Views: 22
Export: