Dvariškio knyga apie dvariškį

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dvariškio knyga apie dvariškį
In the Book:
Lenkų dvariškis / Lukas Gurnickis. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009. P. VII-XXXIV
Notes:
Reikšminiai žodžiai: 16 amžius; Lenkų literatūra; Italų literatūra; Lukas Gurnickis; Baldassare Castiglione; Renesansas; Proza; Parenetinė literatūra; Łukasz Górnicki; Dworzanin polski; Renaissance; Prose.
Keywords:
LT
16 amžius; Baldassare Castiglione; Italų literatūra; Lenkų literatūra / Polish literature; Lukas Gurnickis; Parenetinė literatūra; Proza / Prose; Renesansas / Renaissance.
EN
Dworzanin polski; Łukasz Górnicki; Prose; Renaissance.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiama trumpa Luko Gurnickio, XVI a. humanisto, vieno iškiliausių lenkų Renesanso prozaikų, vertėjų, publicistų, istorikų memuaristų, retorikos žinovų, rašybos normintojų, bibliotekininkų, kūrybinė biografija, kurio didžiausio veikalo "Lenkų dvariškis" išleistas lietuvių kalba. Pažymima, kad Lietuvoje šis autorius žinomas menkai, nors Lenkijoje Gurnickis seniai įtrauktas į mokyklines programas. Šis faktas straipsnio autoriui keistas ne dėl to, kad Gurnickis būtų vienintelė išimtis tarp Lietuvoje visuotinai pažįstamų svarbiųjų lenkų Renesanso rašytojų , bet dėl to, kad šis autorius labai tiesiogiai buvo susijęs su Lietuva, konkrečiai - su Žygimanto Augusto dvaru Vilniuje, o didžiausiame jo kūrinyje "Lenkų dvariškis" įdomiu būdu, nors ir ne itin gausiai, figūruoja Lietuvos realijos. Ši knyga nėra originalus kūrinys. Formaliai tai - Vakarų Europoje garsaus italų Renesanso autoriaus Baldassare Castiglionės "Dvariškio knygos" (Illibro del cortegiano) perdirbinys. Castiglionės kūrinys - tai su meile sukurtas paminklas laimingiausiems jo gyvenimo metams, praleistiems Urbino dvare, XVI a. pradžios Italijoje . Veikalas parašytas dialogo forma: keturis vakarus iš eilės prakilni draugija, po vakarienės susirinkusi rūmų menėje, žaidžia "pokalbių žaidimą" - įvairiais aspektais aptarinėja, koks turėtų būti idealus dvariškis. "Lenkų dvariškis" buvo išspausdintas Krokuvoje, 1566 m. Straipsnyje aptariamas šis ir kiti Gurnickio kūriniai, svarstomas jų kalbos ir meninės vertės klausimas.

ENThe article presents a brief creative biography of Lukasz Gornicki, the 16th century humanist and one of the most prominent Polish Renaissance prosaists, translators, publicists, memoir historians, rhetoric scholars, orthography standard makers and librarians, whose main study “Lenkų Dvariškis" was published in the Lithuanian language. It is stressed that in Lithuania the author was little known, although in Poland Gornicki has been long included into the school programmes. The said fact seems quite weird to the author of the article not only due to the fact that Gornicki is the only exception among the important Polish Renaissance writers, universally known in Lithuania, but also due to the fact that Gornicki was very directly related with Lithuania, specifically – with the court of Sigismund August of Poland in Vilnius and in his magnum opus, i. e. “Lenkų Dvariškis", there are certain Lithuanian realities, although not abundant, but presented in an interesting manner. The book is not an original piece of literature. Formally it is a remake of “Illibro del Cortegiano”, the book by Baldassare Castiglione, an Italian Renaissance author, well-known in the Western Europe. Castiglione’s work is a monument to the happiest years of his life, spent at the Urbin manor in Italy in the beginning of the 16th century, written with great love. The book is written in the form of a dialogue: for four evenings in a row a stately fellowship gathers in the palace hall after dinner and plays the “conversation game”, i. e. discusses what an ideal noble person should be like. The "Lenkų Dvariškis" was printed in Krakow in 1566. The article discusses the said and other works by Gornicki and the issues of their language and their artistic value.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22241
Updated:
2016-07-23 21:26:50
Metrics:
Views: 22
Export: