Lenkų dvariškis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lenkų dvariškis
Editors:
Patiejūnienė, Eglė, vertimas, komentarai, įžanga [trl, cwt, aui]
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009.
Pages:
XXXIV, 323 p
Notes:
Orig. antr.: Dworzanin polski. Bibliografija išnašose.
Keywords:
LT
Lenkų literatūra / Polish literature; Lukas Gurnickis. Lenkų dvariškis (Dworzanin polski); Renesansas / Renaissance.
Summary / Abstract:

LTLukas Gurnickis, XVI a. humanistas, vienas iškiliausių lenkų Renesanso prozaikų, vertėjas, publicistas, istorikas memuaristas, retorikos žinovas, rašybos normintojas, bibliotekininkas ir kitose veiklos srityse pasižymėjęs asmuo, artimai susijęs su Žygimanto Augusto dvaru ir kitų LDK didikų aplinka, yra labai menkai težinomas lietuvių skaitytojams bei daugeliui senosios Lietuvos kultūros specialistų. Gurnickio "Lenkų dvariškis" - nėra originalus veikalas. Iš tiesų tai - garsaus Vakarų Europoje italų autoriaus, "dvariškio iki kaulų smegenų", Baldassare Castiglionės Dvariškio knygos (Il libro del cortegiano) vertimas, arba perdirbinys, t.y. paliktas pagrindinis originalo sumanymas ir kompozicija, bet itališko dvaro realijos pakeistos lenkiškomis, o kai kur ir lietuviškomis. Taigi veikalas, pasak adaptuotojo, turėjo būti "priimtinas lenkiškoms ausims" ir atitikti lenkiškus papročius. Kita vertus, šiuo kūriniu Gurnickis "tikėjosi į lenkų kultūrinį bei intelektualinį gyvenimą įskiepyti itališkus papročius". Knygoje aprašomi šmaikštūs ir intelektualūs lenkų dvariškių saloniniai pokalbiai, pvz., kaip tobulam dvariškiui pritiktų pokštauti ir laidyti sąmojus, pateikia nemažai anekdotų ir juokų. Tarp jų randame keturis, kuriuose aprašomi juokingi atsitikimai, įvykę Lietuvoje. Mokslininkų nuomone, kaip tik tie humoristiniai, visiškai autentiško kolorito intarpai leidžia bent iš dalies šį karališkojo sekretoriaus darbą laikyti XVI a. vidurio Lenkijos (pridursime - ir Lietuvos) dvarų ir apskritai bajoriškosios kultūros atspindžiu.

ENLukas Gurnickis, the humanist of the sixteenth century, one of the most prominent prosaists of Polish Renaissance, translator, publicist, historian memoir-writer, a connoisseur of rhetoric, normalizator of spelling, librarian and the person distinguished in other areas, closely associated with the environment of estate of Sigismund II Augustus and other nobles is very poorly known for Lithuanian readers and many specialists of the old Lithuanian culture. "Polish courtier" by Gurnickis is not an original work. In fact it is - the translation of Courtier book (Il libro del cortegiano) by famous Italian author of Western Europe, Baldassare Castiglione, the "courtier uo to bone marrows", or its adaptation, i.e. the original idea and the basic composition are left, but the realities of Italian estate are changed by Polish ones, and in some places – by Lithuanian ones. So the work, according to adaptor, had to be "acceptable to Polish ears" and meet the Polish manners. On the other hand, Gurnickis "hoped to engraft Italian manners in Polish cultural and intellectual life" by this work. The book describes witty and intellectual salon conversations by Polish courtiers, for example, how courtier would pertain to joke and fling wit, presents a number of jokes and drolleries. We find four among them, where funny incidents that have occurred in Lithuania are described. According to scientists, the very humorous, fully of authentic flavor inserts allow the work by the royal secretary to be considered partially the reflection of estate and culture of nobility of central Poland (add - and Lithuanian, too) of the sixteenth century.

ISBN:
9789955698975
Related Publications:
Prūsijos evangelikų liuteronų dvasininko aprūpinimas XVI a. 5–7-uoju dešimtmečiais: Martyno Mažvydo atvejis / Dainius Elertas. Acta historica universitatis Klaipedensis. 2013, t. 27, p. 87-117.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22240
Updated:
2022-11-17 14:56:39
Metrics:
Views: 25
Export: