Безличные и функционально безличные глаголы со значением атмосферно-метеорологических явлений в литовском, словенском и русском языках

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Безличные и функционально безличные глаголы со значением атмосферно-метеорологических явлений в литовском, словенском и русском языках
Alternative Title:
  • Beasmeniai ir funkciškai beasmeniai atmosferos-meteorologijos reiškinių veiksmažodžiai lietuvių, slovėnų ir rusų kalbose
  • Impersonal and functionally impersonal verbs with the meaning of atmosphere-meteorological events in Lithuanian, Slovenian and Russian languages
In the Journal:
Kalbotyra. 2004, t. 53 (2), p. 69-85
Keywords:
LT
Kalbos dalys. Morfologija / Morphology; Rusų kalba / Russian language; Semantika / Semantics.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – išanalizuoti leksinę-semantinę veiksmažodžių, formuojančių beasmenius aplinkos sąlygas aprašančius sakinius, grupę ir palyginti jų veikimą lietuvių, slovėnų ir rusų kalbose. Autorius siekia atskleisti trijų kalbų panašumus ir skirtumus, didžiausią dėmesį skirdamas veiksmažodžių grupių struktūrai, jų vidinei kompozicijai, tokių veiksmažodžių suformuotų semantinių struktūrų ypatybėms ir veiksmažodžių morfologinėms savybėms. Daugelyje atvejų lietuvių ir slovėnų kalbose minėtieji atvejai yra sprendžiami taip pat kaip ir kitose kalbose, lietuvių kalba yra artimesnė rusų kalbai.Reikšminiai žodžiai: Beasmeniai veiksmažodžiai; Reikšmė; Semantinės grupės; Rusų kalba; Slovėnų kalba.

ENThe paper analyses the lexical-semantic group of verbs that form impersonal sentences expressing environmental conditions by comparing Lithuanian, Slovenian and Russian. The author points out similarities and distinctions in the three languages with respect to the structure of the verb groups, their internal composition, the features of semantic structures formed by such verbs, and the morphological features of the verbs. In a number of cases Lithuanian and Slovenian address these issues similarly while in other Lithuanian is closer to Russian.

ISSN:
1392-1517
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2219
Updated:
2018-12-20 23:00:56
Metrics:
Views: 24
Export: