Безличные и функционально безличные глаголы со значением атмосферно-метеорологических явлений в литовском, словенском и русском языках

LDB
RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisStraipsnis / Article
KalbaRusų kalba / Russian
AntraštėБезличные и функционально безличные глаголы со значением атмосферно-метеорологических явлений в литовском, словенском и русском языках
Kita antraštė
  • Beasmeniai ir funkciškai beasmeniai atmosferos-meteorologijos reiškinių veiksmažodžiai lietuvių, slovėnų ir rusų kalbose
  • Impersonal and functionally impersonal verbs with the meaning of atmosphere-meteorological events in Lithuanian, Slovenian and Russian languages
AutoriaiKonickaja, Jelena
LeidinyjeKalbotyra . 2004, t. 53 (2), p. 69-85
PastabosLDB Open.
Reikšminiai žodžiai
LTBeasmeniai veiksmažodžiai; Reikšmė; Semantinės grupės; Rusų kalba; Slovėnų kalba
Santrauka / Anotacija

LTStraipsnio tikslas – išanalizuoti leksinę-semantinę veiksmažodžių, formuojančių beasmenius aplinkos sąlygas aprašančius sakinius, grupę ir palyginti jų veikimą lietuvių, slovėnų ir rusų kalbose. Autorius siekia atskleisti trijų kalbų panašumus ir skirtumus, didžiausią dėmesį skirdamas veiksmažodžių grupių struktūrai, jų vidinei kompozicijai, tokių veiksmažodžių suformuotų semantinių struktūrų ypatybėms ir veiksmažodžių morfologinėms savybėms. Daugelyje atvejų lietuvių ir slovėnų kalbose minėtieji atvejai yra sprendžiami taip pat kaip ir kitose kalbose, lietuvių kalba yra artimesnė rusų kalbai.

ENThe paper analyses the lexical-semantic group of verbs that form impersonal sentences expressing environmental conditions by comparing Lithuanian, Slovenian and Russian. The author points out similarities and distinctions in the three languages with respect to the structure of the verb groups, their internal composition, the features of semantic structures formed by such verbs, and the morphological features of the verbs. In a number of cases Lithuanian and Slovenian address these issues similarly while in other Lithuanian is closer to Russian.

ISSN1392-1517
Mokslo sritisKalbotyra / Linguistics
Susijusios publikacijos
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/2219
Atnaujinta2018-12-20 23:00:56
Metrika Peržiūros: 3