Laikinos apsaugos direktyvos perkėlimo į Lietuvos prieglobsčio teisę problemos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Laikinos apsaugos direktyvos perkėlimo į Lietuvos prieglobsčio teisę problemos
Alternative Title:
Temporary protection directive: issues of transposition into Lithuanian legislation
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2009, Nr. 4 (118), p. 321-332
Keywords:
LT
Europos Sąjungos teisė; prieglobstis; pabėgėliai.
EN
EU law; asylum; refugees.
Summary / Abstract:

LT2002 m. gruodžio 31 d. pasibaigė 2001 m. liepos 20 d. Tarybos direktyvos Nr. 2001/55/EB, nustatančios minimalias normas dėl laikinos apsaugos suteikimo perkeltiesiems asmenims, esant jų masiniam antplūdžiui (toliau - Laikinos apsaugos direktyva) perkėlimo į nacionalinę teisę terminas. Šis straipsnis yra ketvirtasis iš straipsnių ciklo apie Europos Sąjungos prieglobsčio direktyvų perkėlimo į Lietuvos teisę ir įgyvendinimo problemas, kuriame analizuojama Laikinos apsaugos direktyvos perkėlimo į Lietuvos teisę padėtis, direktyvos nuostatų įtaka Lietuvos prieglobsčio teisės raidai ir atkreipiamas dėmesys į vis dar neperkeltas arba netinkamai perkeltas direktyvos nuostatas bei praktines problemas, kurios gali kilti taikant šią direktyvą. Straipsnis gali būti naudingas direktyvos nuostatas taikančioms ir laikiną apsaugą užtikrinančioms valstybės institucijoms bei įstatymų leidėjui, siekiant garantuoti visišką direktyvos nuostatų perkėlimą į nacionalinę teisę bei tobulinti dabartinę teisinę bazę Lietuvoje. [Iš leidinio]

ENIn Lithuania, the Temporary Protection Directive was formally transposed into the Law on the Legal Status of Aliens of 29 April 2004 and the Order on Examination of Asylum Applications approved by the Minister of the Interior on 15 November 2004. Temporary protection provisions have never been implemented in practice, thus, this examination covers only the legal provisions of domestic legislation relevant to the transposition of the Directive. On one hand, the grounds for temporary protection and the rights of persons granted temporary protection have, in principle, been transposed into national legislation. On the other hand, the right to family reunification and most of the procedural provisions of the Directive have not been transposed into Lithuanian legislation. Despite these concerns, the overall evaluation of the transposition of the Directive is positive. Being the first EU asylum directive transposed into Lithuanian legislation, it showed a strong intention of Lithuanian authorities to comply with the EU directives and introduc a new form of asylum in Lithuania. The majority of the core provisions regarding the grounds for temporary protection and the rights of persons granted temporary protection were successfully transposed.As temporary protection provisions have never been applied in practice, the lack of procedural provisions and the issues regarding the right to family reunification have not caused any problems yet. It is understandable that the lack of international experience in this field impedes the creation of national provisions regarding the transfer of foreigners and communication with other Member States. However, in order to ensure full compliance with the Directive and an effective practical implementation, these provisions should be transposed as well. The Article may be useful for institutions providing temporary protection to displaced persons as well as for ensuring full and proper transposition of the Directive into national legislation and improving the current legislation on aliens in Lithuania. [From the publication]

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22172
Updated:
2018-12-17 12:30:57
Metrics:
Views: 6    Downloads: 4
Export: