Germanai, baltai, alanai : burtų technikų patarlės

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Germanai, baltai, alanai: burtų technikų patarlės
In the Book:
Lituanistika šiuolaikiniame pasaulyje / atsakingasis redaktorius Juozas Girdzijauskas. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2004. P. 19-30
Keywords:
LT
Germanai; Baltai; Alanai; Burtai; Patarlės.
Summary / Abstract:

LTBūrimo technikos pasaulio maginėse praktikose bei religijose pakankamai įvairios, bet yra tam tikros būrimo sistemos, kurių laikomasi viename ar kitame etnose, religijoje, kultūriniame areale. Negalime manyti, kad pagal praktikuojamus burtus galima atsekti etnosą ar jo kelią, bet burtų technikų sutapimai nėra bereikšmiai platesniame tyrimo komplekse, tiriant istorines, kultūrines, ypač religines sąsajas. Šuo atveju – Šiaurės ir Šiaurės vidurio Europoje, įjungiant iranėnišką medžiagą, būtent - alanų, gyvenusių Uždonėje, Šiaurės Kaukazo prieškalnėse, bet apie III-IV a. pajudėjusių Dunojaus ir tuo pačiu Romos imperijos linkui; alanų genčių kontaktai su baltais, bent jau pietų ir vakarų, neabejotini.“ Istorinių šaltinių medžiaga rodo, kad germanų ir baltų burtų metimo technika, kai ant žemės metamos burtų kaladėlės, kubeliai ar lentelės, iš esmės sutapo. Taip pat Lietuvoje buvo žinomi ir „alaniški“, t. y. surištų stiebelių išrankiojimo arba kuokštelių išskaidymo būrimai. „Apeigos, kurių metu su žolynais pradžioje elgiamasi kaip su burtų kuokštu, vėliau metant jį pagal burtų metimo principą, palanki ar nepalanki pusė iškris, jungia alanišką ir baltišką/germanišką būrimus, atitinkamai – tai sinkretiškas „kuokštinių“ ir „burtinių“ burtų panaudojimo atvejis. O tokie reiškiniai liudytų vienos ir kitos burtų sistemos koegzistavimą ir tarpusavio sąveiką praeityje. Baltai žino ir „germaniškus“, ir „alaniškus“ burtų tipus, germanai nevartoja alaniško tipo, alanai – germaniškojo. Tad baltų burtų technikos liudytų, matyt, pakankamai ilgalaikius baltų kontaktus tiek su germanais, tiek su indoiranėnais alanais.

EN“Fortune-telling techniques vary considerably among the magical traditions and religions of the world, but there is some uniformity across certain ethnic groups, religions and cultural areas. These similarities have meaning in the broader context of historical, cultural and particularly religious connections. For instance, when Iranian material is considered in conjunction with northern and north-western European material, there is no doubt that the southern and western Alans, who previously lived East of the Don River but later migrated westward, had some contact with the Balts.” “Historical sources reveal a fundamental similarity between Germanic and Baltic techniques of casting lots with conjuring dice, blocks or sticks thrown onto the ground. In Lithuania ‘Alanic’ fortune telling was known, in which one draws straws or sheaves from a tied bundle. There is a ritual in which leaves are used for fortune telling, being thrown up to see whether they land on the ‘favourable’ or ‘unfavourable’ side. This ritual is a syncretistic combination of Alanic and Baltic/Germanic traditions. This presupposes the co-existence at some time in the past both fortune-telling systems, and their interaction. Balts know both ‘Germanic’ and ‘Alanic’ types of fortune telling, but the Germanic tribes did not use the Alanic type, nor did the Alans use the Germanic type. Therefore the fortune-telling techniques used by Balts bear witness to the fact that over a lengthy period there must have been Baltic contact with both Germanic tribes and the Alans.”.

ISBN:
9955475781
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2208
Updated:
2013-04-28 15:37:33
Metrics:
Views: 44
Export: