Radvilų Biržų pilies žmonės 1589-1655 metais : netradicinė lokalinė bendruomenė karo ir taikos aplinkoje

RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisKnygos dalis / Part of the book
KalbaLietuvių kalba / Lithuanian
AntraštėRadvilų Biržų pilies žmonės 1589-1655 metais : netradicinė lokalinė bendruomenė karo ir taikos aplinkoje
Kita antraštėPeople of Radvilos' castle in Birzai in 1589-1655 : non traditional local community at the time of war and peace
AutoriaiKarvelis, Deimantas
ŠaltinisLietuvos lokalinių tyrimų padėtis / sudarytojai: Aivas Ragauskas, Vladas Senkus, Žydrūnas Mačiukas Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006. P. 155-176.
Reikšminiai žodžiai
LTRadvilų Biržų pilis; Lokalinė bendruomenė
Santrauka / Anotacija

LTStraipsnyje, remiantis gausia nepublikuota archyvine medžiaga, rekonstruojami nežinomi Radvilų Biržų pilies visuomenės istorijos (nuo pilies pastatymo iki XVII a. vidurio karo su Švedija) aspektai: pilies funkcionalumo (rezidencinio, fortifikacino, reprezentacinio) ir centralumo (karinio, administracinio) pavidalai; pilies visuomenės struktūra, jos vieta lokalinėje dvaro visuomenėje (Biržų kunigaikštystėje); karininkijos sluoksnio ypatumai; svetimšalių integravimosi į lokalinę visuomenę klausimas; pilies arsenalo (cekhauzo) žmonių veikla taikos ir karo metu. [Iš leidinio]

ENOn the basis of abundant unpublished archival material the article reconstructs the unknown aspects of the history of the society of the Radziwiłł Biržai Castle (from the time of building the castle to the war with Sweden in the middle of the 17th century); shapes of the castle’s functionality (residential, fortification, representation) and centralism (military, administrative); the structure of the society of the castle, its place in the local society of the estate (the Kingdom of Biržai), peculiarities of the stratum of the officers; the issue of integration of foreigners into the local society; the activities of the people of the castle’s arsenal (cekhouse) in the times of war and peace.

Mokslo sritisIstorija / History
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/2185
Atnaujinta2020-09-23 15:46:34
Metrika Peržiūros: 2