Slapyvardis virtualaus bendravimo kontekste

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Slapyvardis virtualaus bendravimo kontekste
Alternative Title:
Nickname in the context of an internet based interaction
In the Journal:
Acta humanitarica universitatis Saulensis [Acta humanit. univ. Saulensis (Online)]. 2009, t. 8, p. 282-290
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
tapatybė; įvaizdis; persona; forumas; slapyvardis; slapyvardis.; vardas.
EN
identity; self-representation; persona; discussion forum; nickname; nicknam.; name.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama bendravimo kompiuteriu specifika, kurią sąlygoja bendrieji elektroninės bendravimo kultūros elementai: elektroninio bendravimo etiketas, slapyvardis ir avatara. Aptartos tapatumo, virtualios tapatybės sąvokos, jų kūrimo ir pasirinkimo motyvai ir identifikavimosi priemonės, naudojamos realiame ir virtualiame gyvenime. Straipsnio dėmesio centre - slapyvardis kaip indentifikavimosi kodas diskusijų foniniuose, jo pasirinkimas ir tyrime dalyvavusių studentų (N = 89) slapyvardžių klasifikacija. Daroma' išvada, kad dauguma respondentų identifikuojasi tikruoju vardu ar jo vediniu. Kitą slapyvardžių grupę sudaro žodžiai, kurie, pasak respondentų, juos apibūdina: nusako būdo bruožus, išvaizdą, pomėgius ar pan. Su asmeniu nesusijusių slapyvardžių grupė mažesnė. Kadangi vyrauja informatyvios identifikavimosi tendencijos, daroma išvada, kad respondentai linkę labiau atsiskleisti nei pasislėpti. Jie nesinaudoja galimybe simuliuoti, modeliuoti, konstruoti, kurti virtualią tapatybę ir taip išbandyti naują asmenybę. Tai patvirtina surinktų slapyvardžių klasifikacija pagal temas. [Iš leidinio]

ENThe paper deals with the specificity of mediated interaction which is subject to cyber culture conventions. They include netiquette, nickname and avatar. The concepts of identity, digital identity, its construction and attributes, means of self-representation in physical life and on the Internet are discussed in the paper. The author focuses on nicknames as selfidentification markers in discussion forums, their choice and classification. The findings of the study on naming practices among students (N = 89) indicate that most nicknames are formal given names or their versions. Another group of nicknames is made up of words that refer to a particular character trait or physical attribute the respondent thinks s/he has. The group of nicknames of a non-descriptive character is smaller. Because informational selfidentification prevails a conclusion is made that the respondents tend to disclose rather than hide their real identity. They do not take an opportunity to simulate, construct and develop a web identity or try on a new personality. Classification of the collected nicknames by theme proves that the respondents give preference to the words of a descriptive character. [From the publication]

ISSN:
1822-7309; 2424-3388
Related Publications:
Apie tapatybę, ne(ta)patybę, be(ta)patybę / Viktorija Daujotytė. Metai. 2006, Nr. 7, p. 81-90.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21817
Updated:
2018-12-17 12:29:33
Metrics:
Views: 34    Downloads: 4
Export: