Regioninė ir lokalinė istorinė periodika Lietuvoje 1990-2005 metais : lokalinių tyrimų iniciatyvos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Regioninė ir lokalinė istorinė periodika Lietuvoje 1990-2005 metais: lokalinių tyrimų iniciatyvos
Alternative Title:
Regional and local historical periodical in Lithuania in 1990-2005: the initiatives of local research
In the Book:
Lietuvos lokalinių tyrimų padėtis / sudarytojai: Aivas Ragauskas, Vladas Senkus, Žydrūnas Mačiukas. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006. P. 103-120
Keywords:
LT
Enciklopedijos; Metraščiai; Regioninė ir lokalinė istorinė periodika; Lokalinė monografija; Lokaliniai tyrimai; Kolontitulai; Tiražavimas.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama lietuviškosios regioninės ir lokalinės istorinės periodikos atsiradimo aplinkybės, nemaža vietos skiriama regioninės ir lokalinės istorinės periodikos konkrečių pavyzdžių aptarimui, jų įvairovės bei savitumo paryškinimui. Be to, straipsnyje pasiūlyti trys alternatyvūs regioninės ir lokalinės istorinės periodikos klasifikacijos variantai. Siekiant atskleisti lokalinių tyrimų iniciatyvų pobūdį analizuojamos šios rūšies istorinės periodikos 1990–2005 m. raidos tendencijos, išryškėjusios rengimo bei leidybos problemos. Gan skirtingos regioninės ir lokalinės istorinės periodikos leidybinės koncepcijos atskleidė savitas lokalinių tyrimų iniciatyvas. Pirmiausia išryškėjo siekis užsakomųjų straipsnių, mokslinių konferencijų, ekspedicijų pagalba, vykdyti koordinacines kompleksinių tyrimų funkcijas. Be to, šio pobūdžio istorinės periodikos leidimas pačių leidėjų dažniausiai suvokiamas kaip etapinis reiškinys siekiant parengti fundamentalesnius darbus: bibliografijas, enciklopedijas, lokalines monografijas. Regioninės ir lokalinės istorinės periodikos rengimo ir leidybos 1990–2005 m. situacija atskleidė keletą aktualesnių problemų, tai istorinės refleksijos stoką, išplitusį tekstų tiražavimą bei populiarinamojo pobūdžio istorinės periodikos vyravimą. [Iš leidinio]

ENThe article analyses conditions that predetermined the appearance of the Lithuanian regional and local historical press with the main emphasis put on concrete examples of the regional and local historical press, their diversity and originality. Moreover, three alternatives of classification of the regional and local historical press have been proposed in the article. Seeking to reveal the character of the local research initiatives, the historical periodicals of 1990–2005 of this kind, their development tendencies, and problems which occurred during their preparation for press and publication have been studied. Concepts of publishing regional and local historical press have revealed quite original local research initiatives. First of all, an objective to implement a coordinated complex research with the help of the ordered articles, scientific conferences, or expeditions, has been distinguished. What is more, the publication of such kind of historical press is often understood by publishers as a step towards some more fundamental work: preparation of bibliographies or local monographs. Preparation for the publication of the regional and local historical periodicals in 1990–2005 has revealed a few important problems: the lack of historical reflection, the extended number of text copies, and the popular historical genre as dominant.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2180
Updated:
2020-09-23 15:46:57
Metrics:
Views: 12
Export: