Gruzdžių dvaro istorinė urbanistinė raida

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Gruzdžių dvaro istorinė urbanistinė raida
In the Book:
Gruzdžiai. D. 1 / vyriausiasis redaktorius sudarytojas Damijonas Šniukas. Vilnius: Versmė, 2009. P. 219-228. (Lietuvos valsčiai; kn. 17)
Keywords:
LT
Gruzdžių dvaras; Istorinė raida; Gruzdžių miestelis; Jonas Chodkevičius; Žygimantas Augustas, 1520-1572 (Žygimantas III Augustas; Zigmantas II Augùstas; Zygmunt II August; Sigismund August); Šiaulių Ekonomija; Zubovai.
EN
The estate of Gruzdžiai; Historical development; Manor of Gruzdžiai; Town Gruzdžiai; Jonas Chodkevičius; Žygimantas Augustas; Šiauliai; Zubovai.
Summary / Abstract:

LTBuvusio Šiaulių karališkosios ekonomijos, vėliau Zubovų ir Naryškinų Gruzdžių dvaro sodyba su pastatais - reikšmingas kultūrinis palikimas. Šiame straipsnyje bandoma atsekti bent pagrindinius šio dvaro raidos etapus. Vienuose kituose darbuose užsimenama apie XVI a. antrojoje pusėje buvusį Gruzdžių dvarą. Mūsų nuomone, tai klaidinga, nes ne vieneri Gruzdžiai yra buvę; be to, jis painiojamas su Grūstės dvaru. Realiau čia aptariamą dvarą manyti buvus XVII a. pabaigoje. Šiam darbui naudota pagrindinių archyvų medžiaga: LVIA, LCVA, МАВ, NMB RS, VUB, KAA, įvairi literatūra ir spaudos leidiniai. Pirmajame tyrimų etape nepavyko atrasti Gruzdžių dvaro planų iš XIX a. ir XX a. pirmosios pusės, nors antraeiliuose šaltiniuose jie minimi. Duomenų trūkumas labai apsunkino pastangas atsekti dvaro sodybos istorinę urbanistinę raidą. Kadangi monografijoje "Gruzdžiai" įvairios medžiagos apie Gruzdžių miestelį, dvarą ir kaimus pateikia kiti autoriai, straipsnyje apsiribota faktais ir komentarais apie materialiąją ir ūkinę dvaro sodybos (su visais priklausiniais) funkcionavimo raidą. Remiantis tarpukario patirtimi, reikėtų parengti Gruzdžių dvaro išlikusios sodybos pastatų pritaikymą ūkinei, kultūrinei ir švietėjiškai veiklai. Juk šio dvaro sodyba ir jos istorija - tai daugialypis ir daugiaplanis architektūros, technikos pažangos, istorijos, švietimo paveldo objektas, kokių Lietuvoje nėra daug.

ENThe former Šiauliai Royal economy and later Zubovų and Naryškinų Gruzdžių manor house place together with constructions are the significant cultural heritage. This article tries to trace at least the major development stages of this manor house. One or the other works mention Gruzdžiai manor house existing in the 2nd part of 16th century. In our opinion it is mistakenly stated as existed more than one town Gruzdžiai. Besides, it is confused with Grūstė manor house. It is more realistic to assume that the discussed manor house existed at the end of 17th century. The materials, various literature and publications of main archives were exploited for this work: Lithuanian State Historical Archive, Central State Archives, Wroblewski Library of Lithuanian Academy of Science, Manuscript Department of M. Mažvydas National Library, Vilnius University Library, Kaunas Province Archive. During the first research stage plans of Gruzdžiai manor house from 19 c. and the 1st part of 20 c. were not found although they were mentioned in the secondary sources. The lack of data strongly aggravated the attempts to trace the historical urban development of the manor place. Since various materials about the town, manor house and villages are presented by other authors in the monograph “Gruzdžiai”, this article limits itself by the facts and comments on the material and economic functioning development of the manor place (with all the paraphernalia). Based on the interwar experience, adaptation possibilities of the remaining manor place for the economic, cultural and educative activities should be prepared. The manor place and its history is regarded as multiple and multiplan object of architecture, technical advance, history, educational heritage and there are not many such objects in Lithuania.

Related Publications:
Vietos bendruomenės ir valdžios komunikacijos problemos XVII a. antrojoje pusėje (pagal Šiaulių ekonomijos pavyzdį) / Rita Regina Trimonienė. Acta historica universitatis Klaipedensis. 2019, t. 39, p. 195-218.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21730
Updated:
2013-04-28 19:48:52
Metrics:
Views: 6
Export: