Gruzdžiai. D. 1

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Gruzdžiai. D. 1
Editors:
Šniukas, Damijonas, redagavimas, sudarymas [com, edt]
Publication Data:
Vilnius : Versmė, 2009.
Pages:
985 p
Series:
Lietuvos valsčiai; kn. 17
Notes:
Bibliografija išnašose; asmenvardžių ir vietovardžių rodyklės.
Contents:
Turinys anglų kalba — Pratarmė — Gamta. Vaidutis Riškus. Geologiniai ir geografiniai Gruzdžių apylinkių ypatumai ; Mykolas Jankauskas. Žagarės-Gruzdžių giria ; Andrius Kuliešis. Gruzdžių krašto miškai šiandien ; Algimantas Puodžiūnas. Medžioklė Mūšos aukštupyje — Istorija. Archeologija. Ilona Vaškevičiūtė. Žiemgališka Gruzdžių žemė ; Ilona Vaškevičiūtė. Mažeikių kapinynas ; Adolfas Tautavičius. Į Iš seniausių laikų ; Birutė Salatkienė. Valdomų kapinynas ; Birutė Salatkienė. Kitos Gruzdžių apylinkių archeologinės vietos ir radiniai — Istorija. Kraštas XVII-XX a. Algimantas Miškinis. Gruzdžių istorinė urbanistinė raida ; Damijonas Šniukas. Dėl kai kurių Gruzdžių istorijos faktų ; Vidmantas Daugirdas. Gruzdžių valsčiaus ir jo gyventojų raida ; Virginijus Jocys. Gruzdžių dvaro istorinė urbanistinė raida ; Edmundas Rimša. Šakynos ir Gruzdžių herbai ; Zamūšės (Šiupylių) parapijos 1623 m. steigimo ir 1788 m. inventoriaus dokumentai (Publikacija). Iš lenkų kalbos išvertė ir parengė Aivas Ragauskas ; Povilas Spurgevičius. Šiupylių, arba Zamūšės, bažnyčios ir parapijos istorijos bruožai ; Povilas Spurgevičius. Gruzdžių bažnyčia: istorija ir meninės vertybės ; Kunigavę Zamušės-Šiupylių ir Gruzdžių parapijose. Parengė Damijonas Šniukas ; Damijonas Šniukas. Ekonominis ir tautinis brendimas: Gruzdžių valsčius 1861-1918 metais ; Ką prisiminė Maniūšdvario kučeris. Vinco Balčiūno pasakojimas ; Damijonas Šniukas. Gruzdžių miestelio gatvių vardų raida — Istorija. Iš kaimų praeities. Jonas Šliūpas. Jaunatvė - gyvenimo pavasaris ; Eugenija Simonavičienė (Šliūpaitė). Anuo metu Biržiuose ; Ona Petrauskaitė (Alma Krastinaitė). Valdomuose, prie Vilkvedžio ; Elvyra Bironienė (Navickaitė). Kur tetervinai burbuliavo ir žmonės dainavo (Iš Burbinų kaimo praeities) ; Lionginas Grigiškis.Lionginas Grigiškis. Daujočių kaimo likimas ; Dalia Gelumbauskienė (Mikolaitytė). Vasaros Šepkaičiuose ; Albina Šopauskienė (Lideikytė). Ražų kaimas ir jo Lideikiai ; Pranciška Šliažienė (Katauskaitė), Damijonas Šniukas. Sauginiai prie Kūros upelio ; Damijonas Šniukas. Kodėl į vienkiemius neišsiskirstė Dargaičių kaimas — Istorija. 1918-1940 metai. Damijonas Šniukas. Gruzdžių savivaldybė 1918-1940 metais ; Damijonas Šniukas. Gruzdžių valsčiaus dvarų likimas ; Juozas Vaitiekūnas. Mano vaikystės miestelis ; Juozas Skirius. Šakynos valsčius ir seniūnija 1918-1940 metais ; Damijonas Šniukas. Gruzdžių valsčiaus politinės, visuomeninės, religinės ir kitos organizacijos 1918-1940 metais ; Kazys Misius. Iš Gruzdžių valsčiaus pašto įstaigų praeities iki 1940 metų ; Laimutė Varkalienė. Gruzdžių savanorių ugniagesių draugijos veikla ; Juozas Petraitis. Žemaičių veislės arklių valstybinis žirgynas ; Damijonas Šniukas. Įsimintinos gruzdiečių šventės tarpukaryje — Istorija. Antrasis pasaulinis karas ir okupacijos. Damijonas Šniukas. Paskutinis Gruzdžių valsčiaus dešimtmetis: karas ir trys okupacijos ; Damijonas Šniukas. Karinis aerodromas ; Damijonas Šniukas. Žydų bendruomenės pėdsakai Gruzdžiuose ; Lina Balčiūnaitė, Vaida Griškutė, Vaida Jonaitytė, Diana Zybartaitė, Rasa Navickytė. Žydai šakyniečių atmintyje ; Arūnas Gumuliauskas. Kolektyvizacija Gruzdžių valsčiuje ; Arūnas Gumuliauskas. Gruzdžių ir Šakynos MTS vaidmuo kaimo sovietizacijos procese — Istorija. Genocidas ir rezistencija. Damijonas Šniukas. Gruzdžių krašto tremtiniai ; "Nepasiduok klaikiems nakties šešėliams..." Henriko Malcevičiaus laiškai iš Sibiro ; Liuda Skėrienė. "Prakeikiu sovietinius okupantus..." (Prisiminimai iš Sibiro tremties) ; Aurelija Malinauskaitė. Partizaninis judėjimas Gruzdžių krašte 1944-1953 metais ;Algimantas Razma. Pokaris Šiupyliuose ; Sovietinio genocido aukos Gruzdžių valsčiuje: politiniai kaliniai ir nužudytieji. Sudarė Damijonas Šniukas ; Šūviai ir mirtys Gruzdžių valsčiuje 1944-1953 metais. Sudarė Damijonas Šniukas ; Algimantas Puodžiūnas. Laumakių kaimo tragedijos pėdsakais — Istorija. Atgimimo metai ir dabartis. Arūnas Gumuliauskas. Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis Gruzdžiuose ; Algimantas Puodžiūnas. Atgimimo metų paminklai ; Damijonas Šniukas. Atsigaunąs Gruzdžių apylinkių ūkis ; Irena Rudzinskienė. Kultūrinis Gruzdžių ir Šakynos seniūnijų gyvenimas šiandien ; Nijolė Bagdonavičienė. Gruzdžių seniūnija ; Algimantas Bronislovas Rudis. Šakynos seniūnija ; Gruzdžių istorinio valsčiaus įvykių kronika. Parengė Damijonas Šniukas — Straipsnių, aprobuotų monografijų serijos "Lietuvos valsčia"i Mokslo darbų komisijos, reziumė anglų kalba ; Santrumpos ir sutrumpinimai ; Straipsnių autoriai ; Petras Jonušas. Monografijos "Gruzdžiai" finansavimas ; Asmenvardžių rodyklė. Sudarė Jūratė Baradinskienė, Damijonas Šniukas ; Vietovardžių rodyklė. Sudarė Jūratė Baradinskienė, Albinas Masaitis ; Dabartinė administracinė situacija buvusio Gruzdžių valsčiaus (1939 m., su kaimų ribomis) teritorijoje ; Dabartinė kartografinė situacija buvusio Gruzdžių valsčiaus (1939 m.) teritorijoje ; Buvusių Lietuvos valsčių žemėlapis ; Buvusių Lietuvos valsčių abėcėlinis sąrašas ; Apie seriją "Lietuvos valsčiai" ; Apie seriją "Lietuvos valsčiai" (anglų k.).
Keywords:
LT
Miestai ir miesteliai; Šiaulių rajonas; Gruzdžiai; Gruzdžių kraštas; Istorija; Kultūra; Švietimas; Etnologija; Tautosaka; Kalba; Tarmės; Biografijos; Gamta.
EN
Lithuania; Cities and towns; Šiauliai district; Gruzdžiai; Gruzdžiai land; History; Culture; Eduction; Etnology; Folklore; Language; Dialects; Biographies; Nature.
Summary / Abstract:

LTGruzdžiai - 17-oji Lietuvos valsčių serijos dviejų dalių monografija, skiriama Gruzdžių (seniau Zamūšės) 375-osioms metinėms (2011). Pirmoji jos dalis - tai archyvų duomenimis, mokslo tyrimais, memuarine literatūra ir kitais šaltiniais paremtas, fotografijomis ir piešiniais gausiai iliustruotas 60 straipsnių autorių - žinomų mokslininkų, kraštotyrininkų, įvairių specialybių darbuotojų, kraštiečių pasakojimas apie dabartinio Šiaulių rajono Gruzdžių miestelio bei jo apylinkių gamtą, istoriją, archeologinius senosios žiemgalių žemės paminklus, dvarų istorinę urbanistinę raidą ir likimus, apie Šiupylių (Zamūšės) ir Gruzdžių parapijų praeitį, bažnyčias. Didelis dėmesys skiriamas 1918-1940 metų istorijos tarpsniui, gruzdiečių kančioms ir pasipriešinimui sovietų okupacijos metais; Atgimimui, dabarčiai. [Iš leidinio]

ISBN:
9789955589143 (D. 1)
Parts:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/56980
Updated:
2022-01-09 20:02:02
Metrics:
Views: 57    Downloads: 3
Export: