Gruzdžių istorinė urbanistinė raida

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Gruzdžių istorinė urbanistinė raida
Alternative Title:
Historical urban development of Gruzdžiai
In the Book:
Gruzdžiai. D. 1 / vyriausiasis redaktorius sudarytojas Damijonas Šniukas. Vilnius: Versmė, 2009. P. 159-188, 933-934. (Lietuvos valsčiai; kn. 17)
Keywords:
LT
Urbanistika; Planinė struktūra; Istorinė raida; Gruzdžiai; Gruzdžių dvaras; Gruzdžių miestelis; Šiaulių ekonomija; Gruzdžiai-Zamūšė.
EN
Urbanisation; Plan structure; Historic development; Gruzdžiai; The Šiupyliai (Zamūšė) parish; Zamūšė (Gruzdžiai) township.
Summary / Abstract:

LTTikslūs duomenys apie dabartiniam Gruzdžių miesteliui pradžią davusios gyvenvietės įsikūrimo laiką nėra žinomi. Ši gyvenvietė atsirado maždaug XVI a. II p. – XVII a. I p. Daroma prielaida, kad dabartinio Gruzdžių miestelio užuomazga buvo 1557 m. įkurtas arba jau iki tol egzistavęs Gorių, vėliau pavadintas Gruzdžių, dvare kaimas. Gruzdžių kaimas pavadinimą gavo nuo pirmojo arba vieno iš pirmųjų jo gyventojų – Gruzdžio. 1568 m. Gruzdžių valda Žygimanto Augusto buvo padovanota Žemaičių seniūnui Jonui Chodkevičiui. 1589 m. ši valda buvo priskirta Šiaulių ekonomijai. 1636 m. Gruzdžiuose buvo įkurtas miestelis – Zamūšės valsčiaus centras. Apylinkės valstiečiai gana aktyviai dalyvavo 1863 m. sukilime. Spaudos draudimo laikotarpiu Gruzdžiuose ir apylinkėje prasidėjo draudžiamų knygų gabenimas ir platinimas, kelių nelegalių lietuviškų mokyklų veikimas. I-ojo pasaulinio karo metu, fronto linijai priartėjus prie miestelio, dalis jo sudegė po vokiečių artilerijos atakos. Lietuvai paskelbus nepriklausomybę, Gruzdžiai patyrė bermontininkų okupaciją. 1923 m. Gruzdžių miestelyje buvo 256 sodybos, kuriose gyveno 1124 gyventojai, o dvaro sodyboje – 230. Sovietams okupavus Lietuvą, miestelyje buvo įkurtas aerodromas. Vokiečių okupacijos metu 1941 m. buvo išžudyti beveik visi Gruzdžiuose gyvenę žydai. Sovietmečiu statyti nauji silikatinių plytų namai beveik visai apsupo istorinę Gruzdžių miestelio dalį taip formuojant visai skirtingą miestelio vaizdą.

ENBased on written (inventories etc.), iconographie and historiographical sources, a historical urban development of Gruzdžiai in 17th-20th centuries is discussed in the paper, thus, presenting a certain history synthesis of the town. It is noted that in 1636, the Zamūšė (Gruzdžiai) township founded in a village site or nearby was in the very centre of the Šiupyliai (Zamūšė) parish, thus, having favourable conditions for its development. The paper discusses the development of the township and its urban sites: streets, squares, houses, inns, church, and other objects, as well as population structure and dynamics and economic activities. [From the publication]

Related Publications:
Vietos bendruomenės ir valdžios komunikacijos problemos XVII a. antrojoje pusėje (pagal Šiaulių ekonomijos pavyzdį) / Rita Regina Trimonienė. Acta historica universitatis Klaipedensis. 2019, t. 39, p. 195-218.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21726
Updated:
2016-08-15 08:39:47
Metrics:
Views: 7    Downloads: 4
Export: