Daniel Petit. Apophonie et catégories grammaticales dans les langues baltiques : [recenzija]

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Daniel Petit. Apophonie et catégories grammaticales dans les langues baltiques: [recenzija]
In the Journal:
Acta linguistica Lithuanica. 2005, t. 53, p. 111-116
Summary / Abstract:

LTRecenzijos tikslas – pristatyti antrąją baltistikai skirtą monografiją Prancūzijoje. Ją 2004 metais išleido baltistika besidomintis ir gerai lietuvių kalbą mokantis kalbininkas Daniel`is Petit. Ši knyga skirta visų trijų baltų kalbų gramatinių kategorijų ir apofonijos raidos problemoms aiškinti. Recenzuojamą knygą sudaro turinys, pratarmė, kurioje minimas baltų kalbų tyrinėjimo tradiciją pradėjęs Ferdinandas de Saussure`as, pirmosios monografijos apie baltisktiką autorius Robert`o Gauthiot, įvadas ir šeši nevienodo dydžio skyriai, išvados, žodžių registras ir bibliografija. Pirmame knygos skyriuje tyrinėjama, kaip šakninė apofonija susijusi su asmens kategorija. Antrame skyriuje dėmesys sukoncentruotas į pamatinę baltų kalbų vardažodžių kategoriją – linksnio kategoriją ir stengiamasi nustatyti, kokį vaidmenį paveldėtoji opozicija vaidino šios baltų kalbų kategorijos raidoje. Trečiajame skriuje aptariama skaičiaus kategorija, nes ji būdinga ir vardažodžiui, ir veiksmažodžiui. Didžioji ketvirto skyriaus dalis skirta veiksmažodžio sistemai, o du paskutinieji skyriai skirti šakninės apofonijos reiškiniams baltų kalbų veiksmažodžio kategorijose (nuosakos ir laiko) aptarti. Knygoje pabrėžiama, kad baltų kalbų šakninei apofonijai būdingas polinkis į binarines priešpriešas.Reikšminiai žodžiai: Baltistika; Indoeuropeistika; Lyginamoji istorinė kalbotyra; Apofonija; Gramatinės kategorijos.

ENThe purpose of the review is to present the second monograph on Baltic studies in France. It was published by Daniel Petit, a linguist interested in Baltic studies and speaking Lithuanian well, in 2004. This book is aimed at explaining problems in the development of grammatical categories and apophonies of the three Baltic languages. The book reviewed is comprised of a table of contents, preface, which mentions Ferdinando de Saussure, the pioneer of research into the Baltic languages, and Robert Gauthiot, the author of the first monograph on Baltic studies, introduction and six chapters of different length, conclusions, word register and bibliography. The first chapter of the book analyses the connection between the root apophony and the personal category. The second chapter focuses on the basic category of Baltic substantives – the declension category ─ and tries to ascertain the role of inherited opposition in the development of this category of Baltic languages. The third chapter discusses the category of quantity typical of both substantives and verbs. The fourth chapter focuses on the verb system, while the last two chapters discuss root apophonies in Baltic verb categories (mood and tense). According to the book, the tendency of binary opposites is characteristic of the root apophony of Baltic languages.

ISSN:
1648-4444
Related Publications:
Starolitewskie żmuo, żmunį na tle prabałtyckich rzeczowników atematycznych / Wojciech Smoczyński. Acta linguistica Lithuanica. 2000, t. 43, p. 18-33. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2147
Updated:
2018-12-17 11:35:51
Metrics:
Views: 35    Downloads: 5
Export: