Martyno Jankaus indėlis į Mažosios Lietuvos muzikinę kultūrą

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Martyno Jankaus indėlis į Mažosios Lietuvos muzikinę kultūrą
Alternative Title:
Martynas Jankus: contribution to the musical culture of Lithuania minor
In the Journal:
Knygotyra. 2009, t. 52, p. 59-69
Vėliau paskelbta knygoje: Muzikinės kultūros keliais / Daiva Kšanienė. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2011
Keywords:
LT
Martynas Jankus; choras; Liaudies dainos; giedotojų draugija; Liaudies dainos; 19 amžius; pabaiga- 20 a. pradžia.
EN
Martynas Jankus; choir; Lithuanian songs; Chorister Societies; collections of Lithuanian folk song; late 19th-early 20th century; folk song; collection of songs.
Summary / Abstract:

LTMartynas Jankus (1858-1946), kultūros veikėjas, spaustuvininkas, oratorius, aušrininkas, kovotojas dėl lietuvių teisių Mažojoje Lietuvoje, savo ilgamete veikla lietuvybės labui pelnęs Mažosios Lietuvos patriarcho vardą, įnešė nemažą indėlį ir į krašto muzikinę kultūrą. Beveik kiekvienoje Mažosios Lietuvos lietuviškoje kultūrinės muzikinės raiškos srityje M. Jankus paliko didesnį ar mažesnį pėdsaką. Tautinio atgimimo propaguotojas, kovotojas su germanizacija, M. Jankus aktyviai veikė XIX a. pabaigoje-XX a. pradžioje steigiant Mažosios Lietuvos lietuvių kultūrines, dažnai su muzikine veikla susijusias draugijas ir organizuojant jų darbą. Straipsnio tikslas yra atskleisti M. Jankaus indėlį į Mažosios Lietuvos muzikinę kultūrą, aptarti jo nuopelnus kultūros (muzikos) draugijų veikloje, liaudies dainų puoselėjimo ir propagavimo srityje. Darbų, nagrinėjančių M. Jankaus muzikinę veiklą, nėra. Straipsnyje remiamasi senąja periodika bei archyvine medžiaga. [Iš leidinio]

ENMartynas Jankus (1858-1946) was a cultural activist, printer, public speaker, member of the Aušra Society, and fighter for the rights of Lithuanians in Lithuania Minor, who earned the name of the patriarch of Lithuania Minor by his Lithuanian activities and made a great contribution to the musical culture of the region. M. Jankus left a lasting imprint in almost every field of the Lithuanian cultural-musical expression in Lithuania Minor. An advocate of national rebirth, a fighter against Germanization, M. Jankus was active in the establishment of Lithuanian cultural societies (frequently related to musical activity) and in the organization of their work in the late 19th-early 20th century. M. Jankus, the great fosterer of Lithuanianness, advocate of Lithuanian music, was a connoisseur of Lithuanian folk songs; he knew a great number of them, performed them beautifully, and urged other people not to forget the songs of their own nation. The surviving songs of M. Jankus, recorded both on paper and in musical records, form an especially valuable part of the musical heritage of the Lithuanians of Lithuania Minor. In the versatile social-cultural activities of M. Jankus, his merits to the musical culture of Lithuania Minor stand out especially distinctly. [From the publication]

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Related Publications:
  • Dainų balsai / Christianas Bartschas ; parengė Jadvyga Čiurlionytė, Laima Burkšaitienė, Vida Daniliauskienė. Vilnius : Lietuvos muzikos akademija, 2000. 688 p.
  • Lietuvininkų etninė muzika: tapatumo problemos / Lina Petrošienė. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2007. 382 p.
  • Muzika Mažojoje Lietuvoje : lietuvių ir vokiečių kultūrų sąveika (XVI a. - XX a. 4 dešimtmetis) / Daiva Kšanienė. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2003. 518 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21264
Updated:
2019-02-06 13:39:48
Metrics:
Views: 12
Export: