Keli štrichai Meikštų dvaro istorijai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Keli štrichai Meikštų dvaro istorijai
Alternative Title:
Sketch for the history of Meikštai manor
In the Journal:
Acta Academiae Artium Vilnensis [AAAV]. 2009, t. 55, p. 219-231. Lietuvos dvarai: kultūros paveldo tyrinėjimai
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Dvaro kultūra; Neogotika; Meikštai; Tomas Vavžeckis; Simonas Meištavičius; Manor kulture; Neo-Gothic; Meikštai; Tomasz Wawrzecki; Szymon Meysztowicz; Dvarų kultūra; Simonas Meištaravičius; Manor culture.
Keywords:
LT
Dvarai / Manors; Meikštai; Neogotika; Simonas Meištaravičius; Simonas Meištavičius; Tomas Vavžeckis.
EN
Manor culture; Manor kulture; Neo-Gothic; Szymon Meysztowicz; Tomasz Wawrzecki.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateilciama istorinė, archyvinė, spausdintų rašytinių šaltinių medžiaga apie Meikštų dvaro savininkus, dvaro ansamblo raidos etapus, pastatų architektiirą (dabar iš dahes sunaikintą) ir buvusias kolekcijas. Atkreipiamas dėmesys į su dvaru susijusias Lietuvos kultūros istorijai reikšmingas asmenybes. Meikštų dvaro istorija susijusi su daugeliu įžymių asmenybių, todėl ji verta gilesnių kultūros istorijos specialistų tyrimų. Dvaro ansamblio raidos, dvarininkų mecenatinės veiklos, ryšių su dailininkais tyrimai gali papildyti XIX–XX a. Lietuvos meno istoriją reikšmingais duomenimis. Meikštų dvarui stilistiškai artimiausi Vaitkuškio ir Beržėnų dvarų rūmai neišliko, jie žinomi tik iš ikonografinių šaltinių. Meikštų rūmai, nors ir apnaikinti, tačiau didelė jų dalis išliko, todėl yra ypač įdomūs kaip vertingas XIX a. antros pusės romantizmo epochos architektūros paminklas, liudijantis glaudžias to meto Lietuvos dvarų kultūros sąsajas su Europos aukštuomenės kultūra ir gyvensena.

ENThe article draws on the materials of published researches and different written sources (memoirs, genealogical studies) on Meikštai Manor to give a generalized picture of its owners and the evolution of the ensemble. The data on the Meysztowiczowie family who owned the manor in the first half of the 20th century is specified. The article also focuses on several celebrated individuals in connection with Meikštai Manor, of significance to Lithuanian history and culture. For instance, at the turn of the 18th -19th centuries the manor belonged to Tomasz Wawrzeck, a famous political figure, one of the leaders in the uprising led by Tadeusz Kosciuszko. I n the 19th century Meikštai Manor was a cultural centre of the important Braslav Powiat (county). Its owners enjoyed contacts with the celebrated artists of Vilnius Art School: Kazimieras Jelskis (Kazimierz Jelski), Jonas Rustemas (Jan Rustem), Kanutas Ruseckas (Kanuty Rusiecki), they also collected portraits and other works of art. A valuable library accumulated by the owners included a collection of books inherited from the famous public figure, a relative of the Meysztowiczowie family, Oskar Korwin-Milewski. The architecture of the mansion reflected the neo- Gothic trends popular in the second half of the 19th century It was a perfect example of Romanticism and Historicism in the architecture of manors. This article is expected to stimulate a further research in the development of Meikštai Manor, its architecture and its collections of art. The article is supplied with iconographie material, part of which is published in Lithuania for the first time. [From the publication]

ISBN:
9789955854524
ISSN:
1392-0316
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21151
Updated:
2018-12-17 12:27:51
Metrics:
Views: 31    Downloads: 15
Export: