Statistiniai lietuvių šnekamosios kalbos frazės sandaros dėsningumai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Statistiniai lietuvių šnekamosios kalbos frazės sandaros dėsningumai
Alternative Title:
Statistical regularities in the structure of a Lithuanian spoken language phrase
In the Journal:
Valoda - .... Valoda dažādu kultūru kontekstā [Language. Language in Various Cultural Contexts]. 2005, P. 148-156
Keywords:
LT
Kirčiavimas. Tartis. Akcentologija / Accent. Accentology; Šnekamoji kalba / Spoken language; Žodžių jungimas. Sakiniai. Sakinio dalys / Word phrases. Sentences. Sentence parts.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje bandoma nustatyti statistinius frazės sandaros dėsningumus: jų ilgį ir struktūrą. Tokių tyrimų rezultatai naudingi intonacijos ir teksto prozodijos tyrėjams, kalbos tapažinimo ir sintezės programų kūrėjams. Tiriamąją medžiagą sudaro dvi dalys: 10 informantų labai įvairūs pasakojimai (t. y. šnekamosios kalbos tekstai; beveik 3000 sakinių) ir perskaitytos ištraukos iš S. Nėries atsiminimų-dienoraščio „Šešėliuotas mano kelias“ (870 sakiniai), P. Orintaitės romano „Daubiškės inteligentai“ (975 sakiniai), V. Ramono „Kryžiai“ (1341 sakiniai), A. Vaičiulaičio romano „Valentina“ (1141 sakiniai) ir V. M. Putino romano „Altorių šešėly“ (781 sakinys). Visi tekstai frazuoti ir kirčiuoti remiantis informantų ir diktorės, skaičiusios grožinės literatūros kūrinius, tarimu. Specialia kompiuterine programa buvo apskaičiuotas frazių ilgis bei frazės pradžios ir pabaigos dydis. Tyrimo rezultatai rodo, kad lietuvių kalboje vyrauja 1–3 taktų frazės, kurios dažniausiai pradedamos vienu priešmirtiniu arba kirčiuotu skiemeniu ir baigiamos taip pat vienu pomirtiniu arba kirčiuotu skiemeniu. Tyrimas leidžia ne tik daryti išvadą, bet ir numatyti dar analizuotinus dalykus: 1) reikia kruopščiai ištirti frazės intonacijos fonetines ypatybes; 2) nustatyti, kokia yra visos frazės struktūra frazės ar loginio kirčio atžvilgiu; 3) kokie fonetiniai požymiai būdini pabrėžiamajam frazės žodžiui – jos dinaminiam centrui.Reikšminiai žodžiai: Šnekamoji kalba; Frazės; Kirtis.

ENThis article aims to determine statistically consistent patterns (length and structure) of phrases in colloquial Lithuanian. Such research is useful to those investigating intonational and textual prosody, and to those developing speech recognition and synthesis software. The investigational material consists of two parts: 10 informants talking about a variety of subjects (i.e. colloquial language ‘texts’ – about 3,000 sentences); and readings from S. Nėris’ diary-memoirs Šešėliuotas mano kelias [Shadows on my Path] (870 sentences), P. Orintaitė’s novel Daubiškės inteligentai [The Intellectuals of Daubiškė] (975 sentences), V. Ramonas’ Kryžiai [Crosses] (1341 sentences), A. Vaičiulaitis’ novel Valentina (1141 sentences) and V. Mykolaitis-Putinas’ novel Altorių šešėly [In the Shade of the Altars] (781 sentences). Each text has phrasal and lexical intonation marked on the basis of how it was spoken by the informant or the person who read the literary extracts. Special computer software was used to calculate the length of phrases and the size of their beginning and end. The research results show that in Lithuanian, phrases of 1–3 beats predominate. The phrases usually commence with one pre-stress syllable or a stressed syllable and end with one post-stress syllable or a stressed syllable. The research allows us to make these conclusions and to establish priorities for further research: 1) the phonetic properties of phrase intonation should be thoroughly studied; 2) it needs to be established how phrase structure relates to phrasal or logical stress (emphasis); 3) it needs to be established what phonetic markers are characteristic of the most emphasised word of the phrase – its dynamic centre.

ISBN:
9984142736
ISSN:
1691-6042
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2109
Updated:
2013-04-28 15:36:28
Metrics:
Views: 18
Export: