Mokesčių kultūros vertinimo modelis : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokesčių kultūros vertinimo modelis: disertacija
Publication Data:
Kaunas, 2009.
Pages:
240 p
Notes:
Disertacija rengta 2003-2009 metais Vytauto Didžiojo universitete. Dr. disert. (social. m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, 2009. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Tax culture assessment model Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2009 43 p. : iliustr
Summary / Abstract:

LTPasaulyje vykstantys ekonominės krizės procesai, jos padariniai, įtakojantys visą valstybės gyvenimą, taip pat ir mokesčių sistemą, verčia kalbėti apie jų įtaką mokesčių kultūros pokyčiams. Siekiant pagrįsti mokesčių kultūros tyrimų svarbą, darbe pateikta mokesčių ir kultūros sąryšių bei mokesčių sistemos analizė (filosofiniu, socialiniu - kultūriniu, teologiniu aspektais). Disertacijoje pateikta sisteminė mokesčių kultūros sampratos ir jos formavimosi prielaidų analizė, patikslinta mokesčių kultūros samprata, pagrįsti mokesčių kultūrą sąlygojantys veiksniai. Mokesčių kultūros vertinimo prielaidos patikrintos, įvertinus mokesčių kultūrą sąlygojančių veiksnių atsispindėjimą makroekonominiuose rodikliuose ir atlikus Lietuvos mokesčių mokėtojų nuomonės tyrimą mokesčių kultūros sampratos tikrinimui ir ją sąlygojančių svarbiausių veiksnių nustatymui. Suformuotas sisteminis mokesčių kultūros vertinimo modelis apima mokesčių kultūrą sąlygojančių veiksnių tikslinimą ir sisteminimą, svarbiausių veiksnių nustatymą ir išskyrimą, rodiklių įvertinančių šiuos veiksnius parinkimą ir pagrindimą, mokesčių kultūros vertinimo matematinio modelio formavimą ir jo tikrinimą bei universalaus mokesčių kultūros vertinimo modelio pagrindimą. Modelis atspindi mokesčių kultūros kaip požiūrio ir elgsenos sintezės vertinimą. Sudarytu ir empiriškai ES šalių pavyzdžiu patikrintu modeliu gali naudotis bet kurios šalies su apmokestinimu susiję dalyviai ar jų grupės ir ypač politikai, mokesčių administratoriai, ekspertai, mokslininkai.

ENThe processes of the global economic crisis and its effects affecting the whole life of the State, including the tax system, require examination of their influence on changes in tax culture. To justify the importance of tax culture research, analysis of links between taxes and culture and the tax system from philosophical, social-cultural and theological aspects are presented in the dissertation. The dissertation presents the systematic analysis of the conception and preconditions for formation of the tax culture, specifies conception of the tax culture, and identifies factors affecting the tax culture. Assumptions concerning assessment of tax culture have been validated by assessing how factors determining the tax culture are reflected in macroeconomic indicators, by means of taxpayer opinion survey for specification of the conception of tax culture and for determination of the key factors determining it. The four stages are included into the systematic Tax Culture Assessment Model, which encompasses specification and systematization of factors affecting the tax culture, identification of the most important factors, selection and justification of the indicators reflecting those factors, development and validation of the mathematical model for assessment of the tax culture, and substantiation of universality of the Tax Culture Assessment Model. This model reflects assessment of the tax culture as a synthesis of attitudes and behavior. The developed model was validated on the basis of examples of the EU countries and may be used by participants and their groups related to taxation in any country, particularly politicians, administrators, experts, and scientists.

ISBN:
9789955125211
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21074
Updated:
2014-02-07 20:08:59
Metrics:
Views: 20
Export: