Įmonės krizinės situacijos diagnozavimas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Įmonės krizinės situacijos diagnozavimas: disertacija
Publication Data:
Kaunas, 2009.
Pages:
133 p
Notes:
Disertacija rengta 2004-2008 m. Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Vadybos katedroje. Daktaro disertacija (socialiniai mokslai, vadyba ir administravimas) – Kauno technologijos universitetas, 2009. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Diagnosis of crisis situation in a company Kaunas : Technologija, 2009 38 p. : iliustr
Summary / Abstract:

LTAutorė disertacijoje "Įmonės krizinės situacijos diagnozavimas" nagrinėja aktualią šių dienų problemą – kaip laiku pastebėti ir diagnozuoti susidariusią krizinę situaciją įmonėje. Darbe atliekamos krizinės situacijos teorinės studijos, apibrėžiamos krizinės situacijos, krizės ir bankroto sąvokos, pagrindžiamas savalaikis krizės diagnozavimo būtinumas, akcentuojamas krizės diagnozavimas įmonės valdymo procese. Autorė susistemino žinomus krizės diagnozavimo metodus ir modelius bei pritaikė dirbtinius neuronų tinklus krizei diagnozuoti, aprašydama šio metodo privalumus. Disertaciniame darbe aprašoma dirbtinių neuronų tinklų parengimo metodologija, pateikiamos įmonės krizinės situacijos diagnozavimo valdymo modelio kūrimo prielaidos, bei pristatomas įmonės krizinės situacijos diagnozavimo valdymo modelis. Modelis patikrinamas taikant 200 bankrutavusių įmonių duomenis ir lyginant juos su pelningai veikiančių įmonių duomenimis. Apibrėžiamas šio modelio pritaikomumas. Darbe pateikiami atlikto empirinio tyrimo rezultatai, pateikiamos tyrimo iliustracijos bankrutavusios ir veikiančios įmonės pavyzdžiais. Darbas baigiamas tolesnėmis įmonės veiklos rekomendacijomis diagnozavus krizę bei apibendrintomis išvadomis. Darbe pateikiami priedai iliustruoja darbo teorines studijas bei empirinio tyrimo rezultatus.

ENThe dissertation "Diagnosis of crisis situation in a company", written by Rūta Virbickaitė, deals with the relevant problem of today - how to notice and diagnose crisis situation in a company in time. The theoretical studies of crisis situation has been made, the concepts of crisis situation, crisis and bankruptcy have been defined there. The necessity of timely crisis diagnosis has been pointed out, emphasizing this stage in company's management process. The author has systemized the known crisis diagnosis methods and models and applied artificial neural networks to diagnose crisis in a company, describing its advantages against the other methods. The methodology of artificial neural networks training has been described as well as the model of crisis situation diagnosis management has been presented, defining its creation presumptions and adaptability. The model has been checked applying the financial data of 200 failed companies and comparing them with going enterprises. The empirical research has been carried out and two illustrations of failed and going companies has been described, too. The dissertation work ends with the further recommendations after crisis diagnose in a company and general conclusions of the work. The annexes illustrate the theoretical studies of the dissertation and the results of the empirical research.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21061
Updated:
2022-02-07 20:09:25
Metrics:
Views: 59
Export: