Kauno sunkiųjų darbų kalėjimas nacių okupacijos metais (1941-1944)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kauno sunkiųjų darbų kalėjimas nacių okupacijos metais (1941-1944)
Alternative Title:
Kaunas hard labour prison in the years of Nazi occupation (1941-1944)
In the Journal:
Genocidas ir rezistencija. 2009, 1 (25), p. 19-37
Keywords:
LT
Nacių okupacija; Kaunas; Sunkiųjų darbų kalėjimas; Kalinių statistika; Tautinė sudėtis; Bausmės.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas - remiantis istorine literatūra ir archyviniais dokumentais atkurti nacistinį Kauno sunkiųjų darbų kalėjimo istorijos fragmentą, išnagrinėti kalinių statistinę raidę, jų tautinę sudėtį, bausmių sistemą, kalinimo sąlygas, suimtųjų maitinimo ir sveikatos problemas, kalėjimo tarnautojų elgesį su kaliniais, pabėgimus iš kalėjimo. Dėl gana menkos nagrinėjamos temos istoriografinės bazės svarbiausias tyrimo šaltinis buvo archyviniai dokumentai, saugomi Lietuvos centriniame valstybės archyve ir Lietuvos ypatingajame archyve. Karo ir nacių okupacijos pradžioje atsikuriančios lietuviškos administracijos pastangomis buvo atnaujinta Lietuvos Respublikos ir sovietinės okupacijos metais veikusi kalėjimų bei priverčiamojo darbo stovyklų sistema. Į savo darbovietes grįžo didelė dalis nepriklausomos Lietuvos laikų kalėjimų tarnautojų, kurie sovietiniais laikais buvo masiškai atleisti iš savo darboviečių. Lietuvos laikinoji vyriausybė ir jai pavaldžios valdžios įstaigos mėgino atkurti Lietuvos Respublikos laikais veikusią kalėjimų ir bausmių sistemą. Lietuvos kalėjimai buvo pavaldūs Teisingumo vadybos žinioje esančiam Kalėjimų departamentui. Vadovaujantis kalėjimų personalas buvo skiriamas teisingumo generalinio tarėjo įsakymais. 1941 m. rugpjūčio pradžioje Lietuvoje įvedus vokiečių civilinę valdžią, išskirtinė teisė vadovauti kalėjimams ir juos prižiūrėti buvo suteikta vokiečitį generaliniam komisarui Lietuvai Adrianui Theodorui von Rentelnui. Straipsnyje aptariama Kauno sunkiųjų darbų kalėjimo administracija, kalinių skaičius, sudėtis, režimas.

ENAt the beginning of the war and Nazi occupation, with the efforts of the recreating Lithuanian administration, the system of prisons and forced labour camps, which operated in the years of the Republic of Lithuania and Soviet occupation, was renewed. A big part of the prison staff members from the years of independent Lithuania who in the Soviet period were massively discharged from their workplaces returned to their places of work. At the beginning of August 1941, with the establishment of the German civil power, the exclusive right to govern the prisons and to supervise them was granted to Adrian Theodor von Renteln, the German General Commissar for Lithuania. The Nazi officials were the true governors of the imprisonment facilities and controlled the work of the Lithuanian administration of prisons. The article is about Kaunas Hard Labour Prison (KHLP), about its staff, nationality of prisoners, hard living conditions, etc.

ISSN:
1392-3463
Related Publications:
Hitlerio asmens kulto atspindžiai 1941–1944 m. Kaune leistoje spaudoje / Roberta Bartkutė. Kauno istorijos metraštis. 2020, 18, p. 161-188.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20945
Updated:
2018-12-17 12:27:19
Metrics:
Views: 22    Downloads: 8
Export: