Paciento teisių užtikrinimo ir pareigų įtvirtinimo problemos Lietuvoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Paciento teisių užtikrinimo ir pareigų įtvirtinimo problemos Lietuvoje
Alternative Title:
Problems of the security of patients' nghts and the consolidation of their duties in Lithuania
In the Journal:
Justitia. 2009, Nr. 1, p. 37-52
Keywords:
LT
Medicinos teisė; Pacientai / Patients; Sveikata. Ligos / Helth. Diseases.
EN
Medicine law; Patients' rights; Rights of patients.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje atskleidžiama tam tikrų paciento teisių ir pareigų teoriniai aspektai, jų reglamentavimas tarptautiniuose, užsienio ir Lietuvos teisės aktuose, praktinio taikymo ypatumai, nusakant egzistuojančias problemas, nagrinėjant Lietuvos Respublikos Seimo Sveikatos reikalų komiteto pateikto Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo pakeitimo įstatymo (projektas Nr. ХР-2817) nuostatas. [...] Įstatymo taikymo sritis iš esmės peržvelgti pagrindines pacientų teises ir pareigas, atsižvelgiant į tendencijas ir raidą. [...]Lietuvos įstatymo leidėjas vienas iš pirmųjų Europoje reglamentavo paciento teises jas įtvirtindamas viename teisės akte - Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme. Toks pacientų teisių deklaravimas sveikintinas, nes suteikia pacientui galimybę viename teisės akte susipažinti su savo, kaip paciento, teisėmis, siekti jų tinkamo įgyvendinimo ir jas ginti įstatyme numatytomis priemonėmis ir būdais. Kai kurie autoriai nurodo, kad šie teisiniai santykiai sparčiai plėtojosi, todėl atsirado poreikis juos peržiūrėti iš esmės. [...] Ši studija vertinga tuo, kad autorius vertina ir analizuoja ne tik galiojančių Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo redakciją, tačiau ir visuomenei pateiktą svarstyti Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo projektą. Autorius paciento teisių ir pareigų reglamentavimo ir taikymo ypatumus nagrinėja per prieinamos sveikatos priežiūros ir informuoto paciento sutikimo doktrinos prizmę. [Iš leidinio]

ENIn this article the author analyses the theoretical character of patients' rights and duties and the relevant regulation in international, foreign and Lithuanian legislation. The author studies the specifics of the practice in the area of the Lithuanian health law on patients' rights and duties and draws a generalization of judiciary practice. The author also examines here the regulation of the draft Law on the Rights of Patients and Compensation of the Damage to their Health, including the regulation of patients' rights and duties and the specifics of practical approaches through available health care as well as the doctrine of informed patients' consent. [From the publication]

ISSN:
1392-5709
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20937
Updated:
2013-04-28 19:33:58
Metrics:
Views: 11
Export: