Papilio evangelikų reformatų bažnyčia ir dvarvietė

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Papilio evangelikų reformatų bažnyčia ir dvarvietė
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Viduramžiai; Naujieji laikai; Radvilos (Radziwill; Radvila family); Middle Ages; New Ages; Papilio evangelikų bažnyčia; Papilio dvarvietė; Biržų valda; Kunigaikštis Perkūnas Radvila; 16 amžius; Papilys Evangelic church; Papilys domain; Duchy of Biržai; Duke Radvila Perkūnas; 16th century.
Keywords:
LT
Bajorai, didikai ir magnatai / Nobles and magnates; Bažnyčios / Churches; Biržų valda; Naujieji laikai; Papilio dvarvietė.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje yra analizuojama antroji pagal dydį Biržų kunigaikštystės Papilio valda (apie 400 valakų, 40 kaimų ir palivarkų). Papilės dvarvietės tyrimai, atlikti 2006 m., įrodo, kad Radvila Perkūnas nenaujoje negyvenamoje vietoje statė naują įtvirtintą rezidenciją Papilyje. Centrinio herbinio koklio 1591 m. data gali būti laikoma naujos įtvirtintos rezidencijos Papilyje pastatymo data. Apie 1625 m. Papilio dvarvietė buvo sudeginta ir vėl buvo atstatoma, tačiau XVII a. antrojoje pusėje po senojo dvaro rūmų sudeginimo dvarvietė jau nebuvo atstatoma. Nuo XVI a. vidurio kunigaikščiams Radviloms priklausanti Papilio valda kuriamoje Biržų kunigaikštystėje buvo labiausiai išsivystęs ekonominis ir ūkinis centras, pro kurį ėjo pagrindiniai keliai. Kunigaikštis Radvila Perkūnas, gavęs Papilio valdą kaip vestuvinę dovaną, ją sustiprino, pastatė naują įtvirtintą rezidenciją. 1595 m. Kristupas Radvila Perkūnas skyrė žemės ir lėšų funduojamai evangelikų reformatų bažnyčiai. 1999 m., 2001 m. buvo vykdomi archeologiniai kasinėjimai evangelikų reformatų bažnyčioje, o 2006 m. pradėti tyrimai senojoje dvarvietėje.

ENPapilys domain should be most developed economic centre in all Duchy of Biržai when it was received by Dukes Radvila in the middle of 16 c. The main roads of the Duchy crossed the domain Papilys. The Papilys castle was built and mentioned earlier than Biržai fortress. In 1567 Kristupas Radvila Perkūnas has received Papilys as a present from his father in occasion his wedding with Ana Sobkovna, the daughter of Warsaw doyen. Papilys domain was strengthened and renovated by Duke Radvila Perkūnas as well as Biržai: in 1591 he has built a fortified residence and in 1595 has found an evangelic-reformists church giving land plot and finance. Archaeological researches took place inside the church and churchyard and were started in the homestead of Papilys castle. They helped to unclose some moments of Papilys history but a lot of unread historical sources still wait for attention. [From the publication]

ISBN:
9789955505785
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20887
Updated:
2013-04-28 19:33:24
Metrics:
Views: 27
Export: