Peculiarities of Lithuanian workforce migration processes

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Peculiarities of Lithuanian workforce migration processes
Keywords:
LT
Darbo jėgos migracija; Darbuotojų migracija, emigracija, emigracijos priežastys; Emigracija; Emigracijos priežastys; Protų nutekėjimas.
EN
Brain drift; Causes of emigration; Emigration; Workforce migration; Workforce migration, emigration, causes of emigration.
Summary / Abstract:

LTAtkūrus Lietuvos nepriklausomybę, prasidėjo aktyvi šalies gyventojų migracija į užsienio šalis. Intensyvėjanti globalizacija ir valstybinių sienų kontrolės liberalizacijos procesai suintensyvino emigracijos srautus iš ekonomiškai menkiau pažengusių valstybių į stiprios ekonomikos Europos šalis. Šie procesai neaplenkė ir Lietuvos, kurios piliečiai pajudėjo į Vakarus. Šiame straipsnyje svarstomos Lietuvos darbo jėgos migracijos problemos. Straipsnio autoriai siekia atskleisti pagrindinius veiksnius, nulėmusius emigracijos iš Lietuvos kryptis bei tendencijas, bando išsiaiškinti ekonominių faktorių reikšmę, taip pat nustatyti emigruojančių Lietuvos gyventojų motyvus ir emigracijos procesų poveikį. Tyrimas grindžiamas šiuolaikinėmis vadybos teorijomis ir metodais. Analizės rezultatai atskleidžia, kad siekį dirbti užsienyje ir sprendimą emigruoti dažniausiai nulemia ekonominės priežastys, pirmiausia nepatenkinamas darbo užmokesčio lygis Lietuvoje ir patrauklus uždarbis užsienyje. Darbo rinkos nepatrauklumas (darbdavių nenoras įdarbinti patirties neturinčių asmenų) bei viešų konkursų skaidrumo stoka taip pat gali būti svarbiais veiksniais, skatinančiais Lietuvos gyventojus emigruoti. Išvykti ne mažiau motyvuoja lūkestis pagerinti finansinę šeimos padėtį bei greitai ir gerai užsidirbti. Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad emigracijos motyvai tarp baigusiųjų aukštąjį mokslą ir tebestudijuojančių yra panašūs.

ENThe article considers problems of migration of the Lithuanian workforce, necessity and aims of assessments, experience of scientists in this field. The authors of the article have investigated the main principles determining emigration directions and tendencies. The aim of the article is to apply modern management theories and methods for resolution of the problem, look at the economic factors relating to workforce migration and the impact of emigration, and also evaluate Lithuanian citizens' emigration tendencies and reasons. [text from author]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20841
Updated:
2016-06-17 11:58:09
Metrics:
Views: 3
Export: