Atgimę balsai : lietuviškų šelako plokštelių skaitmeninimo projektas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Atgimę balsai: lietuviškų šelako plokštelių skaitmeninimo projektas
Alternative Title:
Revived voices: digitization project for Lithuanian shellac records
In the Journal:
Bibliografija. 2009, 2007, p. 20-28
Keywords:
LT
M Mažvydo biblioteka; garso dokumentų archyvas; šelako plokštelė; kompaktinė plokštelė; garsinis kultūros paveldas.; Šelako plokštelė; Lietuviškų šelako plokštelių kolekcija; skaitmeninimo projektas; garsinės kultūros paveldas; UNESCO programos; Pasaulio atmintis" Lietuvos nacionalinis registras; Lietuvos Martyno Mažvydo nacionalinės bibliotekos Muzikos skyrius.
EN
Lithuanian National Library Mažvydas; audio archive of documents; compact disc; audio cultural heritage.; Shellac record; Collection of Lithuanian old shellac records; Project digizations; Cultural heritage; UNESCO; Memory of the World" programmes National register; Music Departament of Martynas Mažvydas National Library of Lithuania.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio objektas - Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Muzikos skyriaus iškelta publikuotų garso dokumentų nacionalinio archyvo sukūrimo idėja ir jos realizavimas surenkant senąją šelako plokštelę kaip garsinį kultūros paveldą, praturtinusį Lietuvos muzikinę kultūrą. Straipsnio tikslas - apibūdinti kultūrines ir istorines sąlygas bei aplinkybes, lėmusias plokštelių leidybos ištakas ir tolesnę jos raidą, kaip reikšmingą Lietuvos XX a. I pusės kultūrinio muzikinio gyvenimo apraišką. Daromos įžvalgos, paaiškinančios plokštelių leidybos ypatumus ir sąsajas su to meto plokštelių įrašų techninėmis galimybėmis. Plokštelių leidybos repertuaras vertinamas ir nagrinėjamas epochos istorinių kolizija technikos ir meno raidos tendencijų kontekste. Faktologinė medžiaga leidžia daryti išvadas apie plokštelių leidybos įtaką to meto ir nūdienei Lietuvos kultūrai ir atskleisti šelako plokštelių, kaip pirmapradžių garsinio interpretacinio meno dokumentų, skaitmeninimo reikšmę, pervedant muzikinę informaciją į šiuolaikinę laikmeną ir tokiu būdu sukuriant istorinio lietuviškų šelako plokšteliųfondo išsaugojimo bei prieinamumo šiuolaikinei visuomenei galimybes. Straipsnyje nagrinėjama senųjų lietuviškų šelako plokštelių skaitmeninimo projekto metodika, aptariami tikslai ir rezultatai. [Iš leidinio]

ENThe continuous project by the Music Department of Martynas Mazvydas National Library o f Lithuania with the aim o f converting all extant old Lithuanian shellac records into the digital medium, sponsored by the Culture and Sports Promotion Fund o f the Republic o f Lithuania, was started in 2003. The objective o f the project is to create a cumulative collection o f digitized shellac records on CD, which will promote knowledge and use o f the old records, enable their preservation, restoration, and further publication. Thus, timely consolidation and preservation of the unique sonic heritage and access to it will be warranted. Besides being a valuable part of national sonic heritage, the old Lithuanian shellac record holds value as a significant segment o f European culture. It has been recognized as part of documentary heritage of national importance and was included into the UNESCO "Memory o f the World" programme's national register in 2007. The Music Department o f the National Library o f Lithuania accumulates and preserves the archive o f sound documents as part of the National Archival Fund of Published Documents. The selection criteria for the archive development are particularity of the document, preservation reliability, accessibility and significance for discography, discology, musicology, and sound heritage research. [...] Preservation o f cultural heritage and providing access to it are fundamental priorities o f information society development and library activity. The article overviews the objectives o f the project, digitization methods, production o f old Lithuanian shellac records, and the collection o f Lithuanian old shellac records at the National Library o f Lithuania. [From the publication]

ISSN:
1392-1991.
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20779
Updated:
2020-07-28 20:26:18
Metrics:
Views: 20
Export: