The Lithuanian rich and their attitudes towards the EU and the State

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Lithuanian rich and their attitudes towards the EU and the State
Keywords:
LT
Demografija / Demography; Socialinė struktūra / Social structure; Žiniasklaida / Mass media.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje yra nagrinėjamas ne klasikinis ekonominis elitas, bet tiesiog turtingesni žmonės (pagal pajamas vienam šeimos nariui), kurie buvo apklausti standartiniuose, kartą per mėnesį atliekamuose visuomenės nuomonės tyrimuose. Norint padidinti statistinį patikimumą, buvo sujungti 8 reprezentatyvių tyrimų, atliktų 2003 m. lapkričio – 2004 m. birželio mėn., duomenys (viso 7992 respondentai). Pagal pajamas šeimos nariui duomenų masyvas buvo suskirstytas į tris dalis: žemų pajamų grupė – iki 300 litų šeimos nariui (49%), vidutinių pajamų grupė – 301-800 litų (45% gyventojų) ir didesnių pajamų grupė – 801 litų ir daugiau (6%). Didesnių pajamų grupės respondentai yra jaunesni, geriau išsilavinę ir geriau kvalifikuoti, gyvena didžiuosiuose miestuose (ypač Vilniuje). Turtingesni gyventojai dažniau yra linkę balsuoti už Socialdemokratų partiją ir Liberalų ir Centro sąjungą, tuo tarpu likusieji – dažniau balsuotų už Darbo partiją. Turtingesni labiau pasitiki bankais, Konstituciniu teismu ir Vyriausybe, labiau kritiški bažnyčios, žiniasklaidos, sveikatos apsaugos, Sodros, policijos atžvilgiu. Ši gyventojų grupė yra labiau tolerantiška įvairių religijų, tautybių ir rasių atžvilgiu. Absoliuti dauguma turtingesnių palaiko Lietuvos narystę ES, tikisi naudos iš narystės, dažniau nei kiti identifikuoja save su Europa. Tuo pat metu ši grupė nerimauja dėl eurointegracijos kilsiančių kainų. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Ekonominis elitas; Ekonominio elito politinės nuostatos; Socialinės demografinės grupės; Socialinė diferenciacija; Pasitikėjimas institucijomis; Europos Sąjunga (European Union).

ENThis article deals not with the classic economic élite, but with wealthier-than-average people (on a per capita income basis of families), who were questioned in standardised once-monthly public opinion surveys. To increase statistical reliability, data from 8 surveys involving 7992 respondents, carried out November 2003 – June 2004, were used. The respondents were grouped into 3 groups according to the family’s per capita income: the low income group – up to 300 litai per family member per month (49%), the middle income group – 301–800 litai (45% of residents) and the high income group – 801 litai and above (6%). The high-income group respondents are younger, better educated and qualified, and live in larger cities (especially Vilnius). The wealthier residents are more inclined to vote for the Social Democrats Party or the Liberal and Centre League, while the others are more inclined to vote for the Labour Party. The wealthier people express more faith in banks, the Constitutional Court and the Government, being more critical of the Church, the media, health care, Social Security and the Police. This group is more tolerant in regard to religion, ethnicity and race. The absolute majority of the wealthier people support Lithuania’s membership in the EU and expect some benefit from membership, and are more likely than the others to identify with Europe. At the same type they are apprehensive about possible price rises as euro-integration progresses. [From the publication]

Related Publications:
Posovietinio elito labirintai / Irmina Matonytė. Vilnius : Knygiai, 2001. 357 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2067
Updated:
2013-04-28 15:36:01
Metrics:
Views: 23
Export: