Estetinė mintis Aušroje ir Varpe : meno tikslų sampratos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Estetinė mintis Aušroje ir Varpe: meno tikslų sampratos
Alternative Title:
Aesthetic thought in the Aušra and the Varpas: concepts of the aims of art
In the Journal:
Res humanitariae. 2009, t. 5, p. 49-63
Keywords:
LT
X I X a. pabaigos lietuvių estetika; Tautiškumo diskursas; Socialinis meno angažuotumas; Romantinė poezija; Realistinė proza.
EN
Lithuanian aesthetics at the end of the 19'1' century; Nationalistic discourse; Social engagement of arts; Romanticist poetry; Realistic prose; Lithuanian aesthetics at the end of the 19th century; Romantic poetry.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis skirtas tautiškumo diskurso estetinei minčiai, pradėtai pirmajame lietuviškame periodiniame leidinyje "Aušra" ir išplėtotai tautinio sąjūdžio lyderio vaidmenį atlikusiame Vinco Kudirkos vadovaujamame "Varpe". Aptariama romantinės ir pozityvistinės estetinės minties pakraipų polemika, siekiama išryškinti ne tik "Aušroje" ir "Varpe" susiklosčiusių meno sampratų skirtumus, bet ir jų bendrus bruožus. [Iš leidinio]

ENThe publication deals with conceptions of arts that developed in the Lithuanian nationalistic discourse. An analysis covers the period, which has been started from the first Lithuanian periodical "Aušra" and formed in the periodical "Varpas" that was headed by Vincas Kudirka and played a nationalistic movement leader's role. The publication is focused at polemics between romanticist and positivistic trends of aesthetic though. It attempts to reveal both differences and similarities of conceptions of art that have been present in the "Aušra" and the" Varpas". [From the publication]

ISSN:
1822-7708; 2538-922X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20658
Updated:
2018-12-20 23:20:04
Metrics:
Views: 17    Downloads: 7
Export: