Vaizdingieji lietuvių kalbos posakiai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vaizdingieji lietuvių kalbos posakiai
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2008.
Pages:
703 p
Notes:
Rodyklė.
Keywords:
LT
Frazeologizmai. Frazeologija / Phraseologisms. Phraseology; Leksika. Kalbos žodynas / Lexicon.
Reviews:
Recenzija leidinyje Lietuvių kalba. 2009, 3
Summary / Abstract:

LTŠi knyga - tęsinys 1979 metais išėjusios nedidelės knygelės „Lietuvių kalbos somatiniai posakiai" (su galvos dalių pavadinimais). Šiame rinkinyje taip pat šalia tikrųjų frazeologinių junginių pateikiami ir tokie posakiai, kurie neturi visų trijų frazeologizmams būdingų ypatybių: reikšmės vientisumo, vaizdingumo, pastovumo. Tačiau jie, turėdami bent vieną iš minėtų savybių, yra artimi frazeologizmams ir gali, ir turi teisę būti vartojami bendravimo metu kalboje bei rašytojų. Knygoje taip pat pateikiami rašytojų kūriniuose pasitaikantys savaip modifikuoti, bet įdomiai vartojami vaizdingi posakiai, pritaikant juos gyvūnų veiksmui nusakyti ar daiktui apibūdinti. Nemaža dalis pateikiamųjų vaizdingų posakių yra užrašyta pačios autorės iš įvairių tarmių. Papildomai medžiaga rinkta iš Lietuvių kalbos žodyno kartotekos ir jo 20 tomų, taip pat iš Lietuvių kalbos Dialektologijos skyriaus kartotekos, iš senesniųjų laikraščių, leidinių, raštų. Rašant darbą dalis medžiagos paimta iš J. Paulausko „Lietuvių kalbos frazeologijos žodyno“ (1977). Leidinys naudingas ne tik frazeologizmų tyrinėtojams, bet ir rašytojams, vertėjams, žurnalistams, oratoriams, studentams, moksleiviams - visiems, kurie domisi gražia lietuvių kalba.Reikšminiai žodžiai: Somatiniai frazeologizmai; Žodynas; Somatic phraseology; Lexicon.

ENThis book is a continuation of the small book “Lietuvių kalbos somatiniai posakiai” [Lithuanian Somatic Expressions] (with the names of parts of the head) published in 1979. This collection, besides the actual phraseological combinations, presents expressions that lack all three attributes of phraseological units, i.e. integrity of meaning, picturesqueness, and steadiness. However, these, having at least one of the mentioned attributes, are close to phraseological units and are able and have the right to be used in spoken interaction and by writers. The book also presents figurative expressions found in writings, which are originally modified and interestingly used, by adapting them to denote actions of animals or describe things. A large share of given figurative expressions were written down by the author from various dialects. Additional material was collected from the card index of the Lithuanian Language Dictionary and its 20 volumes, as well as from the card index of the Lithuanian Language Dialectology Section, older newspapers, publications and writings. Some material was taken from “Lietuvių kalbos frazeologijos žodyno” [Lithuanian Phraseology Dictionary] by J. Paulauskas (1977). The publication is useful not only to the researchers of phraseological units, but also writers, translators, journalists, orators, students and pupils – everybody who is interested in the beautiful Lithuanian language.

ISBN:
9789955704430
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20632
Updated:
2020-08-22 11:19:04
Metrics:
Views: 241    Downloads: 4
Export: