Vladimiras Toporovas ir Lietuva

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vladimiras Toporovas ir Lietuva
Editors:
  • Sabaliauskas, Algirdas, sudarymas [com]
  • Zabarskaitė, Jolanta, sudarymas, įvadas [com, aui]
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2008.
Pages:
468 p
Series:
Kalbotyros istorija: baltistikos archyvai; 1
Notes:
Bibliografija išnašose.
Contents:
PRATARMĖ — VLADIMIRO TOPOROVO GYVENIMAS IR KŪRYBA: Algirdas Sabaliauskas. Apie Vladimirą Toporovą ir tuos/ kurie buvo šalia; Zigmas Zinkevičius. Prisimenant didįjį mokslininką, nuoširdų biduli; Vytautas Mažiulis.. Vladimiras Toporovas; Aloyzas Vidugiris. Prisimenant kalbininką Vladimirą Toporovą; Izidorius Šimelionis. Pelesoje - mokslininkai iš Maskvos; Tomas Venclova. Semiotikų bendrijoje; Nijolė laurinkienė. Baltistas ir mūsų nepriklausomybės rėmėjas; Viktorija Daujotytė. Iš didžiosios filologijos ilgesio; Jurgis Pakerys. Dėl Vladimiro Toporovo rekonstrukcijų; Dainius Razauskas. Gyva Mintis; NIKOLAI Mikhailov. Vladimiras Nikolajevičius Toporovas - lietuvių kalbos ir lietuvybės mokytojas; Dovydas Judelevičius. 1948 metų rudenį...; Marcelijus Marrtinaitis. Šis tas apie Vladimirą Toporovą; Arvydas Juozaitis . Nieko bendra su mokslu; Birutė Palovienė-Sabaliauskaitė. Vaikystės Akimie; Jonas Vaiškūnas. Buvome dešimtmečius trunkančio stebuklo amžininkai - BENDRAŽYGIŲ PAŠNEKESYS: Prisiminimai apie Vladimirą Nikolajevičių Toporovą — VLADIMIRO TOPOROVO KALBA, INTERVIU, STRAIPSNIAI: 1990 metų sausio 13 dienos laiškas; Vladimiro Nikolajevičiaus Toporovo kalba, pasakyta 2000 metų gegužės 20 dienos Lietuvos Respublikos ambasadoje Maskvoje iškilmingo J. Baltrušaičio premijos įteikimo proga; Noras atsiriboti; Ne dovana, bet teisė; Didžiajam Lietuvių kalbos žodynui išėjus; Šiaurės Rusijos lietuvei: mitas ir realybė; Mitologiniai vietovardžiai kaip slavų etnogenezės bei seniausios istorijos rekonstrukcijos šaltinis; Laiko bei erdvės kategorijos ir baltų kalbotyra; VILNIUS, WILNO, ВИЛЬНА: miestas ir mitas — PRIEDAI — VLADIMIRO TOPOROVO NUOTRAUKOS.
Keywords:
LT
Baltų kalbos / Baltic languages; Kalbotyra / Linguistics; Mitologija / Mythology; Mokslas / Science.
Summary / Abstract:

LTLituanistikos raidoje galima stebėti ypatingos sėkmės ženklų – kai lietuvių kalba, mitologija, tautosaka susidomėdavo genialiausios humanitarinio pasaulio asmenybės. Viena jų – Vladimiras Toporovas. Vladimiro Toporovo asmenybę atskleidžiančių prisiminimų bei jo lituanistinius/baltistinius mokslinius interesus iliustruojančių straipsnių knyga yra tik nedidelė milžiniškos pagarbos didžiajam Mokslininkui ir Humanistui išraiška. Jis suteikė baltų kalbų istorijos studijoms tapatybės ir žmoniškumo plėtros gelmę (mitologijos, tautosakos kontekstas) ir mus supančio gamtos ir minties pasaulio svaiginančią erdvę (lyginamoji kitų kalbų, onomastikos, mokslinių idėjų aplinka). Knygoje įtraukti šaltiniai, kurie buvo išblaškyti periodikoje: proginė Toporovo kalba, interviu, keletas proginių ir mokslinių straipsnių; taip pat įtraukti kai kurie Lietuvoje jau leisti Toporovo straipsniai, atspindintys jo mokslines idėjas, interesus, pažiūras. Straipsniai pateikiami išversti iš įvairių kalbų – senosios rusų, lenkų, senosios anglų, graikų, lotynų, etc. Medžiagos visuma išryškina Toporovo – žmogaus ir asmenybės – portretą. Knyga iliustruojama nuotraukomis iš asmeninių archyvų. Ši knyga – svarbus mokslo šaltinis, kuris atskleidžia net keletą aspektų: Toporovo asmenybę, mokslinę ir visuomeninę veiklą, lituanistikos interesus; kalbotyros idėjų raidos prielaidas, priežastis ir rezultatus; būdingiausius epochos bruožus ir jų įtaką mokslininkų bei mokslo likimui; prisiminimų autorių – žymių mokslininkų, kultūros veikėjų, menininkų – biografijos detales.Reikšminiai žodžiai: Baltistikos istorija; Lingvistikos istorija; Mitologija; Lietuvių kalbotyra; History of baltistics; History of linguistics; Lithuanian mythology; Lithauanian linguistics.

ENSigns of exceptional success can be observed in the development of Lithuanian studies, when most exceptional personalities of the world of humanities took interest in the Lithuanian language, mythology and folk. Vladimir Toporov was one of such personalities. The book of articles on memories revealing Vladimir Toporov’s personality and illustrating his scientific interest in Lithuanian and Baltic studies is only a tiny expression of the great respect to the great Scientist and Humanist. He endowed the studies of the history of the Baltic language with the identity and humanity (mythology and folk art) and nature and thought of the world around us (onomastics, scientific ideas). The book contains the sources which were scattered in the periodic press: a solemn speech by Toporov, an interview and several solemn and scientific articles. It also has several articles by Toporov published in Lithuania. They reflect his scientific ideas, interests and attitudes. The submitted articles were translated from various languages – the old Russian, Polish, the old English, Greek and Latin, etc. The provided material highlights the portrait of Toporov as a personality and a human. The book is illustrated with photos from personal archives. This book is an important scientific source, which reveals up to several aspects: Toporov’s personality, scientific and public activities, interests in Lithuanian studies; preconditions, reasons and results of the development of ideas of the science of linguistics; the most characteristic features of the epoch and their influence on the fate of scientists and the science; details of biographies of authors of memoires – famous scientists, cultural figures and artists.

ISBN:
9789955704720
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20591
Updated:
2020-05-05 21:15:56
Metrics:
Views: 101
Export: