Lietuvos etnologijos mokslas XX a. ir XXI a. pradžios periodiniuose ir tęstiniuose leidiniuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos etnologijos mokslas XX a. ir XXI a. pradžios periodiniuose ir tęstiniuose leidiniuose
Alternative Title:
Lithuania's ethnological science in the periodical publications of the 20th - the beginning of the 21st centuries
In the Journal:
Istorija [History]. 2009, Nr. 73, p. 68-76
Keywords:
LT
Periodiniai leidiniai; Periodiniai ir tęstiniai leidiniai; Tarpukaris; Sovietmetis; Laikotarpis po 1990 metų.
EN
Ethnology; Periodic publications; Science history; Ethnology; Periodical (annual; Bianual; quaterly etc) publications; Omterwar period; The period after 1990.
Summary / Abstract:

LTXX a. ir XXI a. pradžios Lietuvos etnologijos periodiniai ir tęstiniai leidiniai įnešė svarų indėlį į etnologijos mokslo plėtojimą. Galima išskirti tris etnologijos mokslo formavimosi etapus, t.y. tarpukario, sovietmečio ir nepriklausomybės laikotarpis po 1990 m. Tarpukario etnologinių publikacijų moksliniuose ir kraštotyros periodiniuose leidiniuose analizė leidžia teigti, jog tuo metu dar tik vyko etnologijos mokslo formavimasis, labiausiai pasireiškiantis sukauptos etnografinės medžiagos sisteminimu. Etnologijos mokslas Lietuvoje susiformavo sovietmečiu. Šiuo laikotarpiu nuo 1965 m. buvo leidžiamas tik etnologijos konferencijoms skirtas tęstinis leidinys ,,Etnografiniai tyrinėjimai Lietuvoje“, o nuo 1977 m. serijoje ,,Iš lietuvių kultūros istorijos“ buvo leidžiamos stambios etnologų studijos ir monografijos. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, formavosi tik etnologijai skirti tęstiniai leidiniai ir periodiniai bei tęstiniai leidiniai, skirti keliems humanitariniams mokslams, ir kurie pasižymėjo tarpdiscipliniškumu bei tolerantišku požiūriu į įvairių Lietuvos etnologijos mokyklų mokslininkų darbus. Šiuo metu etnologija Lietuvoje tęsia senas ir formuoja naujas tradicijas ir greitai publikuoja naujausius tyrimus periodiniuose bei tęstiniuose leidiniuose.

ENThe article discusses how the development of Lithuania's science of ethnology was reflected in the periodical (annual, biannual, quarterly etc.) press. The author analyses publications of three periods, i. e. interwar and Soviet periods, and the period after 1990. The review of the interwar ethnological publications in scientific and ethnographical periodicals allows to claim that the science of ethnology was only at its beginnings during this period. Nevertheless, though scarce, this accumulated and systematized material became an important source for the further development of the science of ethnology in Lithuania. During the Soviet period, namely in 1975, the first periodical publication, dedicated to the science of ethnology, appeared in Lithuania despite the fact that there did not yet exist an independent science institution of ethnology. Articles which appeared in historical and humanitarian publications could be considered as the beginning of the formation of the science of ethnology. The development of the science of ethnology at the end of the 20th-the beginning of the 21st centuries is reflected in the ways the periodical press, dedicated to this science, developed: firstly, there appeared periodical publications dedicated namely to this science such as the Lithuanian Ethnology, Ethnography; secondly, prewar periodicals were revived or there appeared publications dedicated to several humanitarian sciences. In summary, it could be stated that every ethnological publication, which appeared during the above mentioned periods, substantially contributed to the development of the science of ethnography in Lithuania. [From the publication]

ISSN:
1392-0456; 2029-7181
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20533
Updated:
2018-12-17 12:26:26
Metrics:
Views: 18    Downloads: 7
Export: