Profesoriaus Juozo Vaitkevičiaus mokslinė veikla ir metodologinės pozicijos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Profesoriaus Juozo Vaitkevičiaus mokslinė veikla ir metodologinės pozicijos
Alternative Title:
J. Vaitkevičius’ scientific activities and methodological attitudes
In the Journal:
Acta paedagogica Vilnensia. 2009, t. 22, p. 142-152
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamas Juozo Vaitkevičiaus mokslinis palikimas ir atskleidžiamos jo atliktų mokslinių empirinių tyrimų metodologinės prieigos bei pozicijos. Atliekama kritinė jo straipsnių, monografijų, studijų knygų analizė, išryškinama šiuolaikinio rekonstrukcionizmo, egzistencializmo, fenomenologijos, simbolinio interakcionizmo idėjų raiška ir sąsajos su šių filosofijos krypčių atstovų fundamentiniais tyrimais. Įvertinamas J. Vaitkevičiaus mokslinis indėlis Lietuvoje kuriant ir formuojant naujas mokslo šakas: socialinę kultūrinę edukologiją, socialinę pedagogiką, lyginamąją, istorinę pedagogiką ir kt. Išryškinamos J. Vaitkevičiaus puoselėtos Lietuvos švietimo sistemos ir edukologijos mokslo ateities vizijos. [Iš leidinio]

ENWithin this article J. Vaitkevičius' scientific heritage is analysed and also his methodological-empirical attitudes and positions are revealed as well. The critical analysis of his articles, monographs, study books is done and simultaneously some ideas of the development of reconstruction, existentialism, phenomenology, symbolic interaction are stressed along with the links to those philosophical streams' fundamental researches. J.Vaitkevičius' scientific contribution is evaluated while creating and forming new science branches in Lithuania: socio-cultural education, social pedagogy, comparing and historical pedagogy etc. J. Vaitkevičius concern for the science of education and the vision on Lithuanian education system future is discussed as well in this study. Article puts great emphasis on J. Vaitkevičius' contribution to Lithuanian the science of education with an encouragement to take an active part in the research of educational processes with the reference to J. Vaitkevičius scientific heritage. [From the publication]

ISSN:
1392-5016; 1648-665X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20446
Updated:
2018-12-17 12:26:20
Metrics:
Views: 34    Downloads: 4
Export: