К вопросу о структуре и источниках 3-й редакции Измарагда (на материале списка БАН Литвы, ф. 19, № 240)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
К вопросу о структуре и источниках 3-й редакции Измарагда (на материале списка БАН Литвы, ф. 19, № 240)
Alternative Title:
  • Apie 3-ios Izmaragdo redakcijos struktūrą ir šaltinius (LMAB, f. 19, № 240) nuorašo duomenimis
  • On the structure and sources of the 3rd edition of the Izmaragd (LMAB, f. 19, handwritten copy № 240)
In the Journal:
Senoji Lietuvos literatūra. 2008, 26, p. 121-181
Keywords:
LT
Izmaragdas; Lietuvių literatūra (bažnytinė slavų raštija).
EN
LDK; Book of religious lessons; Izmaragd; Lithuanian literature (in the Church Slavonic language); GDL.
Summary / Abstract:

LTIzmaragdu vadinamas pamokymų rinkinys, bažnytinėje slavų raštijoje atsiradęs XIV a. antroje pusėje ar paskutiniame to amžiaus trečdalyje. Šiuo metu žinomos trys Izmaragdo atmainos: 1-oji, 2-oji ir 3-ioji redakcijos. Straipsnyje aptariami 3-iosios Izmaragdo redakcijos, sukurtos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos žemėse, seniausio nuorašo (LMAB, f. 19, № 240, datuojamo XVI a. pirmu ketvirčiu), struktūra ir šaltiniai. Sugretinus šį palyginti vėlyvą raštijos paminklą su senesniais 1-os ir 2-os redakcijų Izmaragdais, rankraščio № 240 struktūroje aptikta gausių inovacijų. Pamokymai šio rankraščio tekste sugrupuoti pagal autorius į 7 dalis: Jono Auksaburnio, Bazilijaus Didžiojo, Efremo Siro, Atanazo Aleksandriečio, Kirilo Jeruzaliečio ir kt. Kiekvienoje dalyje pateiktas į ją įeinančių tekstų pavadinimų aprašas. Dažniausiai Izmaragdo 3-ios redakcijos nuorašus sudaro 526 pamokymai. Pasitelkus lyginamąją analizę išaiškinta, kad daugiau kaip 100 rankraštyje № 240 surašytų tekstų kilo iš 2-os Izmaragdo redakcijos. Kitas svarbus Izmaragdo 3-iosios redakcijos šaltinis buvo Sinaksaras – kalendorinis šventųjų gyvenimų aprašymų ir pamokymų rinkinys. Iš jo hagiografinės dalies Izmaragdo 3-iajai redakcijai „pasiskolinti“ 33 tekstai, o iš pamokomosios – 260. Kai kurie Sinaksaro tekstai Izmaragdo 3-iojoje redakcijoje buvo perrikiuoti monografine tvarka (pagal autorius). Manytina, kad Izmaragdo 3-iosios redakcijos sudarymui buvo panaudotas 2-os Sinaksaro redakcijos metinis komplektas ir kai kurie kiti didaktiniai tekstai. [Iš leidinio]

ENThe Izmaragd is a collection of didactic articles in Church Slavonic which first appeared in the second half or the last third of the 14th century. The collection has three modifications: the first, the second and the third editions. This paper discusses the sources and structure attributable to the latest handwritten copy of the third edition, compiled in the first quarter of the 16th century and currently stored at the LMAB, f. 19, № 240. Izmaragd № 240 has certain structural characteristics which distinguish it from the earlier first and second editions. Articles by the same author (John Chrysostome, Basil the Great, Ephrem the Syrian, Afanasy the Alexandrian, Cyril of Jeruzalem etc.) are grouped into separate chapters, each containing an article index. There are seven such chapters in total. The third edition of the Izmaragd typically contains 526 articles. A comparative analysis has been conducted in order to determine their sources. The results indicate that over 100 texts in Izmaragd № 240 were transferred from the second edition of the Izmaragd. Another important source of texts was the Synaxarion, a compilation of didactic articles and hagiographies arranged in a chronological order. 33 texts in the Izmaragd were borrowed from its hagiographical part, while another 260 come from the didactic part. Some of these texts were re-arranged in a monographical order, with texts by the same author being grouped into separate units. The third edition of the Izmaragd was presumably based on the yearly volume of the second (expanded) edition of the Plain Synaxarion, as well as some other didactic texts. [From the publication]

ISSN:
1822-3656
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20408
Updated:
2018-12-17 12:20:56
Metrics:
Views: 47    Downloads: 1
Export: