Saliamono Risinskio laiškų rinkinys : theatrum vitae humanae

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Saliamono Risinskio laiškų rinkinys: theatrum vitae humanae
Alternative Title:
Collection оf letters by Saliamonas Risinskis: theatrum vitae humanae
In the Journal:
Senoji Lietuvos literatūra. 2008, 26, p. 81-120
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Epistolografija; Erazmas Roterdamietis; LDK; Lotyniškoji literatūra; Laiškai; Literatūra (lotynų); Markas Tulijus Ciceronas; Renesansas; Saliamonas Risinskis; Epistolographic collections; Epistolography; Erasmus Roterodamus; Letter; Lithuannian literature (Latin); Marcus Tullius Cicero; Renaissance; Saliamonas Risinskis (Solomo Pantherus, Rysinius); Salomon Rysinski; The Latin Literature of the GDL.
Keywords:
LT
Epistolografija; Laiškai / Letters; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (Lietuva; LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Literatūra (lotynų) / Literature (Latin); Renesansas / Renaissance.
EN
Epistolography; Epistolographic collections; Erasmus Roterodamus; Latin Literature of the GDL; Letter; Lithuannian literature (Latin); Marcus Tullius Cicero; Renaissance; Saliamonas Risinskis (Solomo Pantherus, Rysinius); Salomon Rysinski.
Summary / Abstract:

LTTyrimo objektas – humanisto, pedagogo, literato Saliamono Risinskio laiškų rinkinys Epistolarum Solomonis Pantheri, libri duo (Altdorphii: In officina typographica Nicolai Talaei, 1587). Tai pirmas epistolografinis rinkinys XVI a., parengtas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės autoriaus. Analizuojant jo sudėtį, turinį, stilistinę raišką, aptariama Risinskio pasaulėžiūra, pasaulėvoka, kūrybiškumas, erudicija ir kt. Lyginant su kitais Vakarų Europos ir LDK epistoliniais tekstais, siekiama parodyti Risinskio veikalo savitumą, originalumą, o kartu išryškinti idėjas, apmąstymus, nuostatas bei kūrybinės raiškos formas, būdingas renesansinės Europos humanistinei, intelektualinei, kultūrinei erdvei. [Iš leidinio]

ENThe work Epistolarum Solomonis Pantheri, libri duo by the humanist, man of letters and educator Saliamonas Risinskis (Lat. Solomo Pantherus, Rysinius, ca. 1560-1625), published in Altdorf in 1587, is the first epistolographic collection, edited by the author of the Grand Duchy of Lithuania, much different from other works of this nature by the diversity of its themes, the originality of the contents and the style. Early letters of Risinskis's reflect the environment he lived in, his worldview, his interests, his dreams, his relationships at home and abroad. They also add to biographical knowledge and show the talent, creativity, superior intelligence and education of their creator. This letter collection contains a whole arsenal of humanist ideas and themes, which was characteristic for the humanists, philosophers and scientists of the Enlightenment and is equally relevant for people of our times. In the letters, Risinskis ponders on the nature of man, the meaning of life, other ethical, social and existential issues. He discusses the concept of friendship, the importance of science, the power of the mind, literary matters, the issue of talent, the relationship between the poet and the critic; he puts forward humanist pedagogical ideas, describes travels etc. The letters discussed in the present article are the literary debut of Risinskis; they also are a mature declaration of the ideas of an educated, thinking, doubting and creative person. [From the publication]

ISSN:
1822-3656
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20407
Updated:
2018-12-17 12:20:56
Metrics:
Views: 24    Downloads: 2
Export: